Skip to content

Museum de Koperen Knop zoekt schaatsen en meer

Hoewel de dooi naar verwachting nog lange tijd zal aanhouden, is Museum De Koperen Knop al volop bezig de komende winterexpositie voor te voorbereiden. Onder de titel Op Bevroren Water komt er een tentoonstelling over schaatsen en van alles wat daar verband mee houdt. Hiervoor zoekt het museum materiaal, bruiklenen en daarnaast schaatsen, die u niet meer te-rug hoeft te hebben.

Schaatsen
In de eerste plaats zijn schaatsen van harte welkom. Houten schaatsen in allerlei vormen en soorten. Daarnaast onderdelen daarvan en schaatslint, waarmee de schaatsen destijds werden ondergebon-den. Maar ook moderne schaatsen zijn welkom, noren, kunstschaatsen, hockeyschaatsen en noem maar op. In de eerste plaats wil het museum die graag als geschenk hebben, om er iets ludieks mee te doen bij de expositie. Na afloop van de expositie gaan deze het kringloopcircuit in.

Molen- en andere schaatstochten
Tevens is het museum op zoek naar materiaal over de molentochten en de in de Alblasserwaard voorkomende andere tochten ‘op bevroren water’. Er zal in de expositie een uitstapje gemaakt worden naar Friesland en daarom is materiaal over de Elfstedentochten welkom en informatie over mensen uit de streek die deze tocht hebben gereden, maar natuurlijk ook de felbegeerde kruisjes. Beelden, verhalen en documenten; het museum wil ze allemaal van u lenen.

Wat nog meer
Eigenlijk is alles over schaatsen bruikbaar. Zo denkt de voorbereidingsgroep aan historische schaats-kleding, schaatspetjes, foto- en filmmateriaal, kinderschaatsen (voor een kluunparcours in de museumtuin), informatie over schaatsfabrieken, affiches van schaatsen, het slijpen, de baanwedstrijden enzovoort. Maar mogelijk heeft u zelf een idee over het eventueel in bruikleen geven van bijzondere materialen. Ook dan kunt u contact opnemen voor eventuele bruiklenen.

Reacties
Als u wilt reageren op deze oproep kan dat op verschillende manieren:
• Per email: koperenknop@koperenknop.nl.
• Per telefoon 0184-611366.
• Langskomen in het museum: Binnendams 6, 3373 AD (open dinsdag t/m vrijdag 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag 11.00 tot 17.00 uur en in juli en augustus ook maandag 13.00-17.00 uur.
Uw aanbiedingen worden genoteerd en uiterlijk medio november neemt iemand van het museum contact met u op. Geef daarvoor altijd uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op. Alvast hartelijk dank voor uw reacties.

Back To Top
Lid worden