Skip to content

Melkveehouderij voelt zich ‘geframed’ door kalversterfte-nieuws

De melkveehouderij en zuivelsector hebben gekozen om niet heftig en uitgebreid te reageren op weer een ‘beschuldigend frame’ dat over de sector heen wordt gegooid.
Zo wordt duidelijk na een uitgebreide rondvraag. De sector wist wat er aankwam.

De cijfers van RTL Nieuws over de kalversterfte hakten erin. Op 1.265 bedrijven met rundvee ligt de kalversterfte boven de 20%. “Die cijfers kloppen”, zegt bestuurder Dirk Bruins van de LTO vakgroep melkveehouderij. Hij heeft echter wel een stevige kanttekening. “Het plaatje en de context bij die cijfers kloppen niet. Het is onjuist om te constateren dat ruim 1.200 melkveehouders het dus verpesten voor de rest.”

Het grootste deel van hen doet volgens hem echt zijn beste om de dieren goed groot te brengen. De beelden van kalveren die diep in de mest staan en dood gaan door slechte verzorging gaan volgens LTO op voor een kleine categorie bedrijven die onder verscherpt toezicht staan.

Doodgeboren kalveren
Vanuit de NMV wordt aangevoerd dat de cijfers over hoge kalversterfte mede worden gekleurd, doordat ook de doodgeboren dieren erbij worden geteld. In het laatste kwartaal van 2018 was dat 7,7%, zo wordt gesteld met verwijzing naar monitoringsgegevens van de Gezondheidsdienst. De kalveren die later doodgaan, doen dat meestal door ziektes, niet door slechte verzorging of verwaarlozing.

Cijfers van RVO.nl
Vraag is: hoe komt RTL aan de cijfers over kalversterfte en wat klopt ervan? De omroep vroeg de sterftecijfers op bij RVO.nl van kalveren jonger dan 14 dagen. Dit was naar aanleiding van een WOB-verzoek over dierenwelzijn. Een van de overlegde documenten is Inspectieresultaten Welzijn Melkvee 2016-2017. RVO.nl verstrekte cijfers van 16.793 melk- en vleesveebedrijven met meer dan 20 geboortes per jaar. Op 5.547 bedrijven lag het sterftepercentage boven de 13%.

Afkalfstal
In het genoemde rapport wordt melding gemaakt van verhoogde kalversterfte op door de NVWA gecontroleerde bedrijven. In 2016 werd op 9 van de 89 gecontroleerde bedrijven en in 2017 op 14 van de 39 gecontroleerde bedrijven onregelmatigheden aangetroffen. Een van de aandachtspunten was de ontbrekende hygiëne in de afkalfstal en de kalverhuisvesting. Op basis hiervan concludeert RTL Nieuws dat slechte hygiëne en verzorging de oorzaken zijn van kalversterfte.

Aandacht voor kalveren
Kalversterfte is vaak een combinatie van factoren. Daarnaast schetst RTL het beeld dat melkveehouders met meer dan 80 koeien onvoldoende tijd hebben voor hun kalveren. Een groot aantal praktijkvoorbeelden schetsen een ander beeld. Veel grotere bedrijven werken met personeel en protocollen, waardoor juist meer aandacht voor kalveren is.

KalfOK-programma
Kalversterfte is wel een punt van aandacht. Vorig jaar is het KalfOK-programma van LTO en NZO van start gegaan. In dit programma worden bedrijven die een bovengemiddelde kalversterfte hebben gemonitord en aangespoord om verbeteringen door te voeren. Meerjarige gegevens hieruit zijn er nog niet. Omdat uit ervaringen van een korte periode gemakkelijk verkeerde conclusies kunnen worden getrokken (denk aan de I&R-zaak), staat de sector niet te trappelen om nu al veel gegevens vrij te geven.

Bron: de Boerderij

Back To Top
Lid worden