Skip to content

LTO Noord: Bijeenkomsten waterkwaliteit in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden goed bezocht

Op dinsdag 21 en maandag 27 september organiseerden LTO Noord en PPP-Agro Advies twee bijeenkomsten over waterkwaliteit voor melkveehouders in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De bijeenkomsten, waarbij de thema’s erfafspoeling, waterinfiltratie en bodemstructuur behandeld werden, zijn met 55 deelnemers in totaal erg goed bezocht. Joëlle de Pee en Rosan de Groot, projectleiders LTO Noord, blikten terug.

Kennisoverdracht

De bijeenkomsten werden georganiseerd in het kader van het project: ‘Kennisoverdracht DAW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden’, waarbij (en de naam zegt het al) kennisoverdracht centraal staat. Het project wil stimuleren dat agrarische ondernemers op bedrijfsniveau maatregelen kunnen treffen, waardoor ze een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Joëlle zegt: “De deelnemers die ik heb gesproken vonden het een nuttige en leerzame dag. De meeste van hen hebben nieuwe dingen geleerd en voor een aantal was het vooral een goede geheugenopfrisser.”

Via workshops leren over waterkwaliteit

“Het aantal bezoekers was boven onze verwachting. In totaal verwachtten we rond de 30 deelnemers, maar het was bijna verdubbeld en daar zijn we erg blij mee.”, aldus een blije Joëlle.
Drie workshops
Bij beide bijeenkomsten vonden drie workshops plaats: erfafspoeling, waterinfiltratie en bodemstructuur.

  • Erfafspoeling: er werd geïnformeerd over de ‘gevaren’ die op het erf aanwezig zijn en hoe melkveehouders op een zo praktisch mogelijke manier een stap in de goede richting kunnen zetten.
  • Waterinfiltratie: er werden voorbeelden uit de praktijk aangehaald, waarbij ook de werking en toepasbaarheid werd toegelicht. De focus lag hierbij op het effect van waterinfiltratie op het landbouwkundig gebruik.
  • Bodemstructuur: de invloed van bandenspanning, asdruk en andere mechanisatie op de bodemstructuur werden behandeld. Welke stappen kunnen melkveehouders nemen om de invloed van het machinepark en dat van de loonwerker op de bodem te minimaliseren?

Hierover zegt Joëlle: “Sommige deelnemers kwamen specifiek voor één onderdeel, terwijl anderen geïnteresseerd waren in alle onderdelen. Een veel gehoord punt was dat de deelnemers het fijn vonden om de theorie ook in de praktijk te zien. Ook werd de tijdverdeling per workshop als positief ervaren.”

Bij de workshop over werd nagedacht over erfinrichting en de invloed hiervan op omliggend oppervlaktewater. Met stukken gekleurd papier konden deelnemers met elkaar aan de slag om het ideale erf te creeëren. Rosan: “Dan valt gelijk op met hoeveel aspecten boeren rekening moeten houden. De kalveren naast de vaste mestopslag is misschien praktisch voor de mestput, maar weer erg onwenselijk met het oog op vliegenoverlast.” Ook zijn de verschillen tussen de wensen groot. “De ene boer wilt graag het jongvee in de melkveestal omdat hij dat handig vindt met voeren, de ander trekt het liever uit elkaar vanwege de ziektedruk.”, aldus Rosan.

Het ideale erf zag er dan ook op geen enkele tafel hetzelfde uit. Na afloop vertelde een deelnemer: “Het is leuk om op zo’n manier na te denken over het verband tussen je erf en de waterkwaliteit, maar in de praktijk heb je uiteraard al een bestaand erf en kun je niet zomaar iets veranderen. Alsnog vond ik het wel erg zinvol, een goede opfrisser.”

“De workshops sloten goed aan bij de kennisbehoefte van de deelnemers. Bij waterinfiltratie viel het mij wel op dat deelnemers veelal sceptisch waren richting de voorgestelde maatregelen, maar dankzij cijfers hebben we ze toch kunnen laten zien dat de voorgestelde maatregelen wel degelijk wat kunnen betekenen voor hun bedrijf.”, zegt Joëlle.

Of waterinfiltratie wel of niet interessant kan zijn, hangt ook erg samen met de bodemtypes van je percelen. Rosan vertelt: “Tijdens zo’n workshop wordt dan extra duidelijk hoe divers het gebied is qua bodemtypes en hoe verschillend de bijhorende uitdagingen zijn voor de ondernemers. Waar de één erg gebaat kan zijn bij waterinfiltratie, is het voor de ander eigenlijk onnodig.” Ook ervaart Rosan het positief dat boeren naast hun enthousiasme ook kritische vragen stellen. Rosan licht toe: “Niemand kan in de toekomst kijken en hoewel dit nu een hele zinvolle maatregel lijkt, begrijp ik de vraagtekens bij al dat materiaal aanbrengen in de bodem. Zo kwam er een discussie op gang over biologisch afbreekbare alternatieven, die inmiddels ook kunnen worden aangelegd.”

Erfscans

Ruim 20 deelnemers hebben van de bijeenkomsten gebruik gemaakt om zich op te geven voor de gratis erfscan tegen erfafspoeling. Erfafspoeling kan leiden tot verontreinigd bodem- en oppervlaktewater. In 2027 wordt de wetgeving voor erfafspoeling aangescherpt, daarom is het belangrijk om nu alvast de bedrijfssituatie in kaart te brengen om tijdig maatregelen te kunnen nemen. Agrarische ondernemers in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kunnen hiervoor een gratis erfscan aanvragen bij LTO Noord.

Interesse in een gratis erfscan tegen erfafspoeling? Meld je dan direct aan via deze link!

Bron: LTO Noord

Back To Top
Lid worden