Skip to content

Informeel bezoek Commissaris van de Koning aan Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Bestuurders uit de regio hebben donderdag 25 juli belangen van de streek onder de aandacht gebracht van Jaap Smit, Commissaris van de Koning (CvdK).

Zij deden dit tijdens een lunch bij Le Barrage in Alblasserdam en een vaartocht naar Kinderdijk. Naast de burgemeesters Jaap Paans van Alblasserdam en Dirk van der Borg van Molenlanden waren onder anderen mensen van het Burgerinitiatief Schutsluis, het waterschap en SIMAV aanwezig. Namens watersportvereniging De Alblasserwaard en het Overlegorgaan Waterrecreatie Alblasserwaard was Arie den Boer uit Alblasserdam erbij.

Dijkversterking
Dirk Hamer van het Burgerinitiatief Schutsluis verzorgde een presentatie over een alternatief tracé voor de dijkversterking in Alblasserdam. Arie den Boer: “In 2021 wordt beoordeeld of de dijk in ons dorp sterk genoeg is tot 2050. We verwachten dat hij afgekeurd wordt.”

Herbouw sluis
Bij versterking van de dijk ziet het Burgerinitiatief Schutsluis kansen. “Zij pleiten voor herbouw van de sluis. Als de primaire waterkering verlegd wordt, kun je volstaan met een goedkopere sluis; dan zit hij niet meer in de dijk. De raad van Alblasserdam heeft het college om een voorstel gevraagd. Bij verplaatsing van de primaire waterkering zou de dijk gelijk een derde ontsluiting kunnen worden, met een sterkere brug bij de portiersloge. Het verkeer hoeft dan niet meer door het centrum.”

Aantrekkelijker vaargebied
Den Boer pleitte bij de commissaris voor het aanwijzen van de lage boezems tot vaarwegen in de vaarwegverordening. Daarmee zou in de regio een aantrekkelijker vaargebied ontstaan.

Den Boer: “Je moet enorm vasthoudend zijn. We realiseren ons dat ze alleen voor watersport, ecologie en erfgoed niet zomaar in een dijk gaan graven. Er moet een mee-koppelkans zijn, een belangrijke extra aanleiding. Dan kunnen diverse zaken tegelijk onder handen worden genomen.”

Als dominee
Of de commissaris zich bij de provincie sterk gaat maken voor de plannen? Den Boer, lachend: “Hij reageerde als een dominee. Heel vriendelijk.”

Doop Fop Smit
Jaap Smit doopte tijdens zijn bezoek de nieuwe elektrische rondvaartboot Fop Smit. Ilimdar Akcay is de eigenaar en schipper van de Fop Smit en van Touristinfo-Kinderdijk. Akcay werkt op diverse manieren samen met Ilse van der Plas van Touristinfo-Alblasserdam.

Bron: Klaroen/Beeld: Leo Zegwaard

Back To Top
Lid worden