skip to Main Content

Gemeente Vijfheerenlanden: Ondernemersavond visie werklandschap & cybercriminaliteit (8/6/22)

Woensdagavond 8 juni 2022 organiseert de gemeente een bijeenkomst voor alle ondernemers uit Vijfheerenlanden.

Tijdens deze avond worden twee onderwerpen behandeld:

Visie bedrijventerreinen Vijfheerenlanden: Dit is de mogelijkheid om mee te denken over hoe de bedrijventerreinen er nu en in de toekomst uit moeten zien.

Cybercriminaliteit: Een ICT specialist op het gebied van cybercriminaliteit komt vertellen welke vormen van cybercriminaliteit er zijn en hoe deze het beste voorkomen en opgelost kunnen worden.
Graag hoop ik u deze avond te ontmoeten. Opgeven kan via ondernemen@vijfheerenlanden.nl

Inloop om 19.00 uur
Start programma: 19.30 uur
Locatie: Het Dak,  Tiendweg 9A, 4142 EG Leerdam

Voor meer informatie zie: vijfheerenlanden.nl/Ondernemersnieuws/Ondernemersavond_8_juni_2022

Graag hoop ik u deze avond te ontmoeten

Met vriendelijke groet,
Ton van Maanen
Wethouder Economie

 

  

 

  
Back To Top
Lid worden