Skip to content

Franse plannen voor jacht op zomertortel en wulp verbijsterend

Frankrijk vindt het ook komend najaar weer prima dat er wordt gejaagd op de wulp en de zomertortel. Tot verbijstering van natuurbeschermers uit heel Europa: de populaties van beide soorten zijn de afgelopen jaren ingestort. En toch wil de Franse overheid jagers toestemming geven om 30.000 zomertortels en 6.000 wulpen uit de lucht knallen.

Brief op poten naar Franse minister
Vogelbescherming Nederland heeft zijn ongenoegen geuit bij de Franse ambassadeur in Nederland en heeft in navolging van de Franse zusterorganisatie LPO (Ligue pour la Protection de Oiseaux) ook verantwoordelijk minister Elisabeth Borne (Ecologie) een brief op poten gestuurd. Volgens Vogelbescherming is de jacht op deze soorten in strijd met het EU-recht en ondermijnt het de herstelmaatregelen die voor deze soorten in Nederland en andere lidstaten worden getroffen.

Wulpen en zomertortels gaan al jaren in aantal achteruit. Ze staan niet voor niets op de Rode lijst. Nederland moet zijn uiterste best doen om zijn grootste steltloper – de wulp – een goede toekomst te kunnen bieden en probeert tegen de klippen op om de kleinste duif van het land – de zomertortel – te behoeden voor uitsterven.

Zomertortel al jaren in vrije val
Zomertortels waren tot diep in de jaren zeventig een algemene duivensoort in ons land, maar vanaf de halverwege jaren ’80 stortte de populatie in: tussen 1984 en 2015 vielen de aantallen met ruim 90 procent terug. Om het contrast te schetsen met het afschotquotum van 30.000 vogels in Frankrijk: in de vorig jaar verschenen Vogelatlas wordt de Nederlandse populatie geschat op 1.200 – 1.400 broedparen. Overigens lijdt de zomertortel niet alleen onder de jacht: de vrije val van de Nederlandse populatie wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de intensivering van de landbouw.

Onze bedreigde wulpen overwinteren vaak in Frankrijk
Naast de cijfers van de zomertortel verbleken de negatieve trends van de meeste andere vogels. Dat geldt ook voor de wulp, waarvan de Nederlandse broedpopulatie in de laatste Vogelatlasperiode (2013-2015) werd geschat op 3.900 – 4.800 paren. Onze broedvogels overwinteren voor een belangrijk deel aan de Franse westkust. Daarmee is het dus zeker dat een deel van de 6.000 te schieten wulpen onze broedvogels zijn.

De wulp kent als broedvogel nog enkele zwaartepunten in Nederland – Wieden-Weerribben, de Wadden – maar schijn bedriegt: op de meeste plaatsen gaat de soort achteruit voor zover hij nog niet is verdwenen. Gebieden zijn ongeschikt geworden, reproductie is laag. Het aantal broedvogels nam sinds 1990 met 40 procent af. Uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland – kerngebieden voor de soort – klinken al jaren alarmerende berichten.

Frankrijk negeert eigen specialisten
Nederland is dus geen uitzondering: in heel Europa hebben beide soorten het zwaar. Adviseurs van de Franse overheid hebben dat ook gewoon aan de regering van president Macron gerapporteerd en had voorgesteld de jacht op de soorten op te schorten, maar blijkbaar is de jagerslobby in Frankrijk zo sterk dat ze op bedreigde soorten mogen blijven jagen. Des te opmerkelijker is het dat de jachtlobby zichzelf als duurzaam bestempelt. Wel is het een klein stapje vooruit dat er nu quota zijn bepaald. De Franse jagers mogen dus niet meer onbegrensd wulpen en zomertortels schieten. Toch heeft Vogelbescherming er weinig vertrouwen in dat de quota in het veld gehandhaafd gaan worden.

Moratorium gruttojacht veel te mager
Verder heeft Vogelbescherming de Franse overheid laten weten dat het moratorium op grutto-jacht niet slechts verlengd moet worden voor een jaar. Dit moratorium zou voor minstens drie jaar moeten worden verlengd en eigenlijk moet de jacht op onze nationale vogel definitief worden gesloten.

Uiteraard is Vogelbescherming Nederland niet de enige groene organisatie die in de pen geklommen is vanwege de onbezonnen jachtambities in Frankrijk. Ook onze koepelorganisatie BirdLife International en verschillende Europese BirdLife-Partners hebben hun ongenoegen aan de Franse overheid geuit. Het ministerie van LNV is op de hoogte gebracht van de brief.

Bron: Vogelbescherming

Back To Top
Lid worden