Skip to content

Europees Hof: Nederlands stikstofbeleid moet veel beter

Het Nederlandse programma om uitstoot van stikstof tegen te gaan, moet worden aangepast om de natuur beter te beschermen. Dat oordeelde het Europees Hof op 7 november 2018.

Het Europees Hof oordeelt dat de Nederlandse overheid vergunningen alleen nog mag verlenen op basis van daadwerkelijke milieuwinst. Het programma zal moeten worden aangepast.

Uit de laatste monitoringsrapportage bleek dat op 60% van de kwetsbare gebieden in 2030 nog steeds teveel stikstof terecht komt. Natuurmonumenten, Natuur & Mileu, Natuur- en Milieufederaties, LandschappenNL, SoortenNL en De Vlinderstichting pleiten al langer voor een aanpassing van het PAS en zijn blij met de uitspraak.

Wat is PAS?
Om de uitstoot van stikstof te verminderen en de effecten van de overdadige stikstofdepositie in natuurgebieden te bestrijden, startte de overheid in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze aanpak wil de overheid het stikstofprobleem in de natuurgebieden verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk blijven maken. Maar de vergunningen voor ontwikkeling worden wél afgegeven, terwijl de uitstoot niet wordt teruggedrongen, zoals is afgesproken. Daarom spanden de Coöperatie Mobilisation for the Environment, Vereniging Leefmilieu en Stichting Werkgroep Behoud de Peel procedures aan bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland.

De Raad van State vroeg het Europees Hof om verduidelijking van de Europese regels rondom stikstof. Het Hof oordeelt nu dat de Nederlandse overheid vergunningen alleen nog mag verlenen op basis van daadwerkelijke milieuwinst. Aanpassing van het PAS is daarom noodzakelijk.

Goed nieuws voor de natuur die sterk te lijden heeft door de overdaad aan stikstof waardoor zeldzame planten en dieren verdwijnen.

ARREST Europees Hof 07-11-2018

Meer informatie over de procedure.

Bron: Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

Back To Top
Lid worden