Ga naar hoofdinhoud

Eind dit jaar meer duidelijkheid over Slingelandse Plassen

MOLENLANDEN • Pas eind dit jaar komt er duidelijkheid over de toekomst van de Slingelandse Plassen. Dat deelt het gemeentebestuur van Molenlanden mee.

De gemeente is ruim een jaar eigenaar van de Slingelandse Plassen, maar heeft nog geen plan kunnen maken voor het gebruik en het beheer ervan. Op 12 maart is er een gespreksavond gehouden waar suggesties en ideeën voor het gebied verzameld werden. Diverse partijen hebben zich opgeworpen om bij te dragen aan beheer en onderhoud. Met die partijen is de gemeente in gesprek

“Wij hebben als eerste de afgelopen periode alle input verzameld”, schrijft het gemeentebestuur in een informatiebrief aan de gemeenteraad. “Deze input is de basis voor een zo breed mogelijk gedragen inrichtings- en beheerplan voor de Slingelandse Plassen.”

Uitgangspunt bij de planvorming is dat iedereen aan de verdere planvorming voor het gebied kan deelnemen op voorwaarde dat men bereid is te investeren in het gebied. Dit kan een financiële bijdrage, maar ook een bepaalde inspanning (‘handjes’) zijn.

Op dit moment werkt de gemeente aan twee varianten. Een plan binnen de huidige contouren van het gebied en een uitwerking waarbij de huidige grenzen worden opgerekt en wellicht meer ideeën/kansen een plek kunnen krijgen en het gebied meer betekenis voor de regio krijgt. De keuze voor twee planvarianten komt voort uit alle input van de afgelopen periode.

Het is voor de gemeente belangrijk dat het plan aan bepaalde maatschappelijke doelen voldoet. “Wij zien deze doelen vooral als recreatieve, natuur- en landschappelijke waarden. Dit geheel in de geest van de eerder door uw raad bij de aankoop van het gebied gestelde kaders. Wel nemen wij de vrijheid om flexibel met deze kaders om te gaan. Het uiteindelijke resultaat van de planvorming is te komen tot een maatschappelijk breed gedragen plan voor (en beheer van) het gebied, met een kostenneutrale exploitatie.”

Het beheer van de Slingelandse Plassen wordt op dit moment gedaan op een low-profile manier, waarbij de gemeente Molenlanden de kosten zo beperkt mogelijk houdt en het gebruik voorlopig op oude voet voortzet. Dat betekent dat er gezwommen en gewandeld kan worden in het gebied, alhoewel zwemmen vaak niet mogelijk is vanwege de blauwalg die er vaak is.

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden