Skip to content

Bericht Provincie Utrecht: Subsidie voor Utrechtse boeren die bedrijf verplaatsen voor meer natuur

Provincie Utrecht stelt een subsidie beschikbaar die het boeren in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) makkelijker maakt om hun bedrijf vrijwillig te verplaatsen naar een locatie buiten het natuurnetwerk. Boeren krijgen de kans hun bedrijf op een duurzame wijze voort te zetten buiten het NNN en de provincie kan werken aan de ambitie om nieuwe natuur met meer biodiversiteit te realiseren. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige landbouw en aan meer natuur in de provincie. In 2021 is er 1 miljoen euro beschikbaar voor de regeling.    

Het NNN is een samenhangend netwerk van bestaande en geplande natuurgebieden in Nederland. Deze gebieden liggen over de hele provincie verspreid. De verplaatsingssubsidie heeft als voorwaarde dat een te verplaatsen boerenbedrijf binnen dit begrensde natuurnetwerk ligt. De vergoedingsregeling maakt het voor boeren aantrekkelijker om hun bedrijf naar een locatie buiten het netwerk te verplaatsen. Voor kosten die direct samenhangen met verplaatsing van een bedrijf, kan een vergoeding aangevraagd worden bij de provincie.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Provincie Utrecht werkt aan een goede balans tussen natuur en landbouw. Een gezonde, rendabele en toekomstbestendige Utrechtse agrarische sector is onmisbaar. Gelijktijdig staan we voor de opgave om meer natuur te realiseren. De nieuwe vrijwillige verplaatsregeling geeft onze boeren perspectief op een stabiele toekomst en maakt de versterking van natuur mogelijk in de provincie.”

Nieuwe natuur

Door de mogelijke bedrijfsverplaatsingen, komt ruimte vrij voor ontwikkeling van nieuwe NNN. Door de aanleg van deze nieuwe natuur worden bestaande natuurgebieden beter met elkaar verbonden. Het maakt bestaande natuurgebieden sterker, met als positief effect dat de variatie in dier- en plantensoorten toeneemt. Een hogere biodiversiteit is niet alleen goed voor planten en dieren, maar ook voor mensen.

Vergoedingen

Het is voor een verplaatsende boer mogelijk subsidie te krijgen voor noodzakelijke investeringen op de nieuwe bedrijfslocatie, zoals voor aanpassing, modernisering of verduurzaming van de bedrijfsgebouwen Ook is subsidiëring van bijkomende notaris- en verhuiskosten mogelijk. De hoogst mogelijke subsidie per verplaatsing is 500.000 euro. De hoogte van een vergoeding hangt uiteindelijk ook sterk samen met de oppervlakte NNN op de te verlaten bedrijfslocatie. Hoe meer hectare er vrijkomt binnen het natuurnetwerk, hoe hoger de vergoeding kan zijn.

Webkaart

Welk gedeelte van een agrarisch bedrijf binnen de NNN valt (gele vlakken) is te zien op de webkaart externe link van het Natuurbeheerplan van de provincie Utrecht. De subsidieregeling wordt in 2021 gefinancierd uit de middelen die de provincie beschikbaar heeft voor realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Voor verdere voortzetting van de regeling de komende jaren, wordt nog een voorstel bij Provinciale Staten voorgelegd.

 

Back To Top
Lid worden