skip to Main Content

Artikel Telegraaf: Boeren woest over plan intrekken vergunningen: ‘Dit kabinet is volledig van het padje’

Een lach en een traan. Dat geldt dinsdag voor de veehouderij in Nederland. Blijdschap dat eindelijk de klimaatkansen van de veestapel worden erkend. Maar boosheid overheerst. Woest zijn boeren over het voorstel van de landsadvocaat om desnoods vergunningen van boeren rond kwetsbare natuur in te trekken.

“De overheid maakt zich volstrekt belachelijk”, foetert Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force, de organisatie die al menig agrarische verzetsactie heeft georganiseerd. “Het is elke keer hetzelfde opzetje. Want ik geloof niet dat de landsadvocaat dit zelf heeft verzonnen. Den Haag laat zo’n plannetje expres uitlekken om te peilen hoe het valt.” Niet goed, aldus FDF.

Om stikstofruimte te creëren voor de bouw is vrijwillige opkoop van boerderijen en zelfs het gedwongen onteigenen van boeren niet genoeg, stelt landsadvocaat Pels Rijcken in een advies dat dinsdag bekend is geworden. Onteigening duurt te lang. Alleen het gedwongen intrekken van vergunningen kan piekbelasters rond Natura2000-gebieden direct verplichten te stoppen.

Onherroepelijke vergunningen invorderen staat echter haaks op de rechtsstaat, meent Keimpema. “Dit maakt de overheid volledig onbetrouwbaar. Ze wil Tata Steel zolang mogelijk openhouden, ondanks alle ongezonde effecten. Omdat daar enkele duizenden mensen werken. Maar de landbouw, waar honderdduizenden mensen hun geld verdienen, wordt zo aan de kant gezet. Dit demissionaire kabinet is volledig van het padje.”

‘Schandalig’
Ook LTO Nederland is ziedend en noemt het dreigende intrekken van vergunningen ‘schandalig’. “Wij accepteren dit onder geen beding. Wat ons betreft gaat dit scenario direct de prullenbak in. We vragen de minister dan ook om dit onzalige scenario in te trekken. Als LTO vragen we alle partijen in de Tweede Kamer om hetzelfde verzoek aan de minister te doen”, zegt voorzitter Sjaak van der Tak.

Wat boeren tegen de borst stuit, is dat er na jaren discussie over stikstof nog steeds amper daadwerkelijk wordt gemeten in natuurgebieden. „Kijk nu eerst eens echt waar die stikstof vandaan komt”, zegt Marion Logtenberg van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. „Alles is tot nu toe gebaseerd op rekenmodellen en aannames. Als je op basis daarvan vergunningen wilt gaan intrekken, dan gaat dat de rechtsstaat ver te buiten.”

Methaan
De discussie over methaan en de klimaatimpact van koeien is wat de NMV betreft een goede les voor Den Haag. Jarenlang is aangenomen dat de methaanuitstoot van herkauwers een zeer grote klimaatinvloed heeft. Maar die impact blijkt al die tijd fors overschat. Wetenschappers stelden dat al langer, maar nu erkent ook het klimaatpanel IPCC een verbeterde rekenmethode.

„Wij hebben altijd gezegd dat we als veehouders in een kringloop werken. Gras en gewassen groeien, daar eet de koe van en de mest gebruiken we op het land. En dan legt het grasland nog veel meer CO2 vast dan de koeien opeten. Dan moet je niet alleen naar de uitstoot kijken, maar ook naar wat we vastleggen. Het is fijn dat de wetenschap dit nu ook erkent. Ik word er moedeloos van als de politiek blijft uitgaan van oude aannames.”

CDA-Kamerlid Derk Boswijk is blij dat de koe, wat betreft het klimaat, uit de beklaagdenbank mag. „Die lijkt in elke discussie over milieu of klimaat de favoriete zondebok. Ook hier weer, dat is onterecht en daar ben ik behoorlijk klaar mee. Laten we discussies voeren op basis van feiten.” Caroline van der Plas van BBB maakt zich vooral zorgen over de effecten van de gelekte maatregelen. „Dit doet echt wat met mensen, vaak familiebedrijven… Daar wordt niet bij stilgestaan in Den Haag. Ik hoor de laatste tijd meer geluiden van boeren die zichzelf van het leven hebben beroofd. Dat hoorde ik vroeger niet.” Ze heeft dinsdag een debat aangevraagd met de minister, hetgeen op een meerderheid kon rekenen in de Tweede Kamer.

D66’er Tjeerd de Groot zegt dat wat D66 betreft het mes nog altijd in de veestapel moet. De democraten willen een halvering van het aantal dieren. „Wij hebben daarom een pakket aan maatregelen gepresenteerd om dat te doen op een manier die boeren een goede toekomst biedt en tegelijkertijd de natuurwaarden worden gehaald.”

Reactie minister
Minister Schouten (Landbouw) laat in een reactie weten dat de inhoud van het stikstofbeleid nog geen uitgemaakte zaak is. „We brengen in kaart wat stappen kunnen zijn voor de verdere stikstofaanpak. Deze exercitie loopt nog. In de gebiedsgerichte aanpak kijken we met de betrokken partijen wat nodig en mogelijk is in overbelaste natuurgebieden. Dat gaat echt verder dan alleen beëindigen; verplaatsen en omschakelen zijn eveneens opties.”

Vrijwilligheid blijft voor Schouten nu het vertrekpunt. Verplichtende maatregelen, als nodig, zijn daarin altijd het sluitstuk van een proces. „In het advies schrijft de landsadvocaat dat alleen inzetten op vrijwillige maatregelen mogelijk niet voldoende is om snel tot resultaat te komen in sommige overbelaste Natura-2000-gebieden. Daar nemen we kennis van. De stappen voor de verdere stikstofaanpak brengen we zoals gezegd in kaart en is veel breder dan beëindiging – er is nog geen besluitvorming.”

Bron: Telegraaf

Back To Top
Lid worden