Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Vraag en aanbod zuivel redelijk in evenwicht

De zuivelmarkt lijkt redelijk in balans. Wereldwijd is sprake van een goede vraag en dat vertaalt zich in een positieve stemming rond de noteringen van de meeste zuivelproducten.

Ook de spotmarkt laat zien dat er sprake is van een vraagmarkt, al is de melkprijs op de spotmarkt de afgelopen weken iets gezakt.

Deze week laten alle noteringen die de Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen publiceert, een plusje zien. De prijs van verse boter gaat al weken achtereen omhoog en bereikt deze week het niveau van 396 euro per kilo. Daarmee komt een boterprijs van 4 euro per kilo in zicht.

Melkpoeders

De 2 euro prijsdaling van vorige week bij vollemelkpoeder is weer uit beeld. Vollemelkpoeder staat op een prijsniveau van 310 euro per 100 kilo. Ook de prijzen van mageremelkpoeder voor consumptiedoeleinden en voor veevoerdoeleinden gaan met 2 euro per 100 kilo omhoog.

De prijzen van weipoeder vertonen eveneens een stijgende lijn. De notering stijgt deze week naar 95 euro per kilo. Daarmee blijft de prijs van weipoeder nog wel iets achter bij het noteringsniveau van 100 euro en iets daarboven, waarvan het hele voorjaar sprake was.

Kaasmarkt

Ook op de internationale kaasmarkt is sprake van een positief sentiment. De prijs van Goudse foliekaas bevindt zich al enkele weken op een niveau van 3,15 euro per kilo. Het is bijna twee jaar geleden dat dit prijsniveau voor het laatst was te zien.

Bij de sterk toegenomen vraag naar kaas lijkt het wegvallen van de coronabeperkingen een rol te spelen. Voor de meeste horecabedrijven geldt dat ze weer volop draaien en veel meer kaas inkopen dan ze vorig jaar deden.

Aanbod beperkt

Al met al vertoont de zuivelmarkt een stijgend prijsbeeld. Dat het melkvolume in de grotere melkproducerende Europese landen achterblijft ten opzichte van vorig jaar, kan hierbij een rol spelen. Het aanbod is beperkt en de vraag is goed. In de eerste vijf maanden van 2021 was de totale melkaanvoer in de Europese Unie (EU) 0,2 procent kleiner dan die in dezelfde periode van 2020, blijkt uit cijfers van ZuivelNL.

In Nederland is de aanvoerkrimp ten opzichte van 2020 veel forser dan in de totale EU. Tot en met juli van dit jaar leverden Nederlandse melkveehouders 1,9 procent minder melk aan de fabrieken dan in dezelfde periode in 2020. Tot en met juli 2021 bedroeg de totale melkontvangst in Nederland 8,2 miljoen ton melk.

Het positieve sentiment op de zuivelmarkt reikt verder dan Europa. De totaalindex van de Global Dairy Trade (GDT) internetbeurs steeg vorige week met 0,3 procent. Al vrijwel het hele jaar bevindt de GDT-index zich op een historisch gezien hoog niveau.

Fonterra

Het wereldwijde optimisme is onder meer terug te zien bij de Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie Fonterra. Die heeft een paar maanden geleden de prognose voor de melkprijs voor het nieuwe melkseizoen 2021/2022, dat begon op 1 juni, verhoogd.

Volgens Fonterra is een hogere melkprijsverwachting gerechtvaardigd, gelet op de huidige ontwikkeling van de wereldwijde economie en de grote vraag naar zuivel vanuit China.

Italië en Ierland pieken

Hoewel in de eerst vijf maanden van 2021 de totale EU-melkaanvoer 0,2 procent achterbleef vergeleken met 2020, zijn er landen waar de melkproductie toeneemt. Italië produceerde in juni 4 procent meer dan in juni 2020 volgens het Milk Market Observatory van de EU. De Ierse productie steeg in die maand met 3,7 procent.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden