Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Staghouwer: inzet fosfaatbank op grondgebondenheid

Landbouwminister Henk Staghouwer heeft bij de inzet van de fosfaatbank een voorkeur voor het bevorderen van een grondgebonden melkveehouderij. Jonge boeren moeten bij de uitgifte van de ‘tijdelijke’ rechten een voorkeurspositie krijgen.

In de Tweede Kamer vindt maandag een wetgevingsoverleg over het fosfaatrechtenstelsel plaats. Vooruitlopend daarop stuurde Staghouwer vrijdag een Kamerbrief met daarin zijn visie op de inzet van de fosfaatbank. Hierin uit hij zijn voorkeur voor de oorspronkelijke opzet van de fosfaatbank. Deze heeft daarbij bevordering van de grondgebondenheid en het stimuleren van jonge landbouwers in Nederland als doel.

D66 en BBB hadden Staghouwers voorganger Carola Schouten juni vorig jaar verzocht de inzet van de fosfaatbank te verruimen voor biologische bedrijven en boeren die anderszins duurzame initiatieven ontplooien. Staghouwer noemt het ‘uiterst lastig’ om daarvoor te komen tot een afgebakende groep grondgebonden bedrijven die een aantoonbare bijdrage leveren aan de bovenwettelijke milieudoelstellingen.

Reikwijdte en inzet

Tevens stelt de minister dat deze aanpassing niet aansluit bij de Meststoffenwet en de staatssteunbeschikking behorende bij het fosfaatrechtenstelsel. Daarin zijn specifieke bepalingen opgenomen over de reikwijdte en de inzet van de fosfaatbank. In het scenario dat Staghouwer voorstaat, worden de rechten uit de fosfaatbank uitgegeven middels een loterij waarbij jonge boeren een grotere kans maken.

Deze rechten bestaan uit een tijdelijke ontheffing die voor vijf jaar wordt verleend en zijn niet verhandelbaar. Volgens de bewindsman kan ook een tijdelijke ontheffing de financiële lasten voor een melkveehouder beperken. ‘Zeker als een bedrijf bijvoorbeeld in transitie is naar een andere, meer duurzame bedrijfsopzet.’

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden