Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Oplossen voedselprobleem vraagt ketenaanpak

Het oplossen van de voedselvraagstukken in de wereld vraagt een totaalaanpak. Daarbij is niet alleen de inzet van boeren, maar ook die van ketenpartijen, overheden, financiers en consumenten van belang. Nederland kan als kennisland een rol spelen.

Die conclusie kan worden getrokken na de top van de Verenigde Naties (VN) in Rome over voedselsystemen. Dit evenement wordt in september gevolgd door een de Food Systems Summit (FSS) van de VN in New York.

In Rome spraken afgevaardigden van landen, bedrijven en maatschappelijke organisaties over de duurzaamheidsdoelen die de VN heeft opgesteld en de rol die voedselsystemen daarbij kunnen spelen. Zo is gesproken over bestrijding van hongersnood, verduurzaming van de landbouw, boereninkomen en klimaatverandering.

Holistische benadering

Verschillende regeringsleiders, zoals de Italiaanse premier Mario Draghi en de Rwandese president Paul Kagame, stelden dat er een inclusieve, duurzame, holistische benadering van de voedselvraagstukken in de wereld nodig is om tot een oplossing te komen. Daarbij wordt niet alleen naar de landbouw gekeken, maar naar het hele systeem eromheen. Van toelevering en verwerking tot regelgeving, consumptie, handelsstormen en sociaal-maatschappelijke samenhang.

Nederland kan zich vinden in die lijn, zegt Paul van de Logt, hoofd voedselveiligheid bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is blij dat die visie wordt gedeeld.

‘De grote verschuiving die nu plaatsvindt, is dat eerst alleen werd gekeken naar de landbouw om het probleem op te lossen. Nu kijken we ook naar de consument, verwerkers, toeleveranciers, overheden en financiers’, geeft Van de Logt aan. ‘Dat maakt de crisis tot een groot sociaal-maatschappelijk probleem, maar gelukkig wel een met een oplossingsrichting.’

De benadering van voedselsystemen als één geheel is tijdens deze top op een hoger plan gekomen, stelt Van de Logt. ‘Die visie is omarmd door veel landen, bedrijven en organisaties. In 145 landen zijn debatten gevoerd.’

Wetenschap en kennis

De Nederlandse inzet was tijdens de voedseltop gericht op drie pijlers: wetenschap en kennis, inclusiviteit van bedrijven, organisaties en ontwikkelingslanden en actie om de ideeën uit te werken. Van de Logt ziet mogelijkheden voor Nederland om een internationale rol te spelen. ‘Dit past in ons profiel als belangrijke speler op het gebied van voedsel. De inzet van de regering is om kennis te delen.’

Volgens Van de Logt heeft Nederland zelf een uitdaging op duurzaamheidsgebied. ‘Maar we kunnen daarmee een ‘living lab’ zijn. We kunnen laten zien hoe wij verduurzamen van een goed systeem naar een systeem met een minder grote voetafdruk.’

Nederland is een voorbeeld van hoe je met een overlegcultuur, met verbinding zoeken, het voedselsysteem een andere kant op kunt zetten, vervolgt Van de Logt. ‘Ik denk dat we op dit vlak internationaal iets kunnen laten zien.’

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden