Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Melkveehouder Ad van den Berg: ‘Ik ben een trotse boer’

Hoe ziet de toekomst van de melkveehouderij eruit? Ad van den Berg van Farm Nescio uit het Zuid-Hollandse Bleskensgraaf geeft aan wat hij doet om zich erop voor te bereiden. ‘Ik wil een modern, duurzaam en milieubewust bedrijf zijn dat midden in de maatschappij staat.’

Van den Berg heeft zo’n 190 melkkoeien. Hij kijkt met een positieve blik naar de toekomst. ‘We hebben een prachtig beroep. We produceren voedsel, de eerste levensbehoefte van de mens. Daar zijn we ons in Nederland niet allemaal bewust van, omdat de supermarkten vol liggen. We zijn een bevoorrecht land met moderne landbouw. We lopen voorop in de wereld en moeten de landbouw dan ook een warm hart toedragen.’

De melkveehouder is volop bezig met innovatie. Zo maakt Farm Nescio gebruik van de Lely Sphere, een systeem dat ervoor zorgt dat urine en koeienpoep worden omgezet in kunstmest. De apparaten kosten bij elkaar al snel 170.000 euro. ‘Ik hoop dat er vanuit de overheid subsidie voor komt. Stikstofreductie wordt zeker in Natura 2000-gebieden belangrijk gevonden. Er is een oplossing, maar dan hoop ik wel dat de subsidie volgt.’

Politiek

De politiek vormt toch wel de grootste uitdaging. ‘We moeten een brug bouwen en samenwerken. Als we samen een doel stellen, komen we er wel.’ De melkveehouder heeft in elk geval duidelijk voor ogen waar hij naartoe wil. ‘Ik wil nog meer doen op energiegebied. We hebben 1.250 zonnepanelen liggen, voor eigen gebruik en voor veertig huishoudens. Ik hoop dat de overheid wat flexibeler wordt, zodat we ook de andere daken vol kunnen leggen.’

‘We willen een bedrijf zijn dat midden in de maatschappij staat. Een bedrijf dat duurzaam, milieubewust en modern is. Want dan wil de jeugd ook boer worden, op een modern en rendabel bedrijf. Er moet geld verdiend worden, dat is ook duurzaam. Dan kunnen er investeringen worden gedaan. En ik hoop dat inwoners van de grote steden ook meer naar het platteland komen om te genieten en te recreëren.’

Klik hier voor de video.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden