Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Meer melkkoeien naar buiten, maar korter de wei in

Steeds meer boeren doen hun melkkoeien en jongvee naar buiten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van alle melkveehouders in Nederland deed 82 procent in 2020 aan beweiding. Dat was in 2016 nog 77 procent.

Het percentage melkkoeien dat wordt geweid gaat ook omhoog. Van de melkkoeien ging 65 procent in 2016 naar buiten. Dat was in 2020 gestegen naar 74 procent. Uit de CBS-cijfers blijkt ook dat melkkoeien wel minder lang buiten lopen dan vijf jaar geleden.

Bij ongeveer de helft van de bedrijven lopen de dieren 720 tot 1.440 uur per jaar buiten. Het aandeel koeien dat meer uren weidegang krijgt, neemt langzaam af. Volgens CBS-onderzoeker Cor Pierik heeft dat alles te maken met de introductie van de melkrobot. ‘Je ziet toch dat de combinatie weidegang en robotmelken lastiger is. Boeren kiezen dan voor een beperktere weidegang.’

Bedrijfsgrootte speelt rol

Hoe groter de bedrijven, des te minder vaak koeien en jongvee naar buiten gaan. Bij de bedrijven met minder dan vijftig grootvee-eenheden (GVE) wordt 93 procent van het melkvee geweid. Dat is in de categorie tussen de vijftig en honderd GVE 88 procent. Op bedrijven tussen de honderd en tweehonderd GVE gaat 77 procent van het melkvee naar buiten. Op de grootste bedrijven (meer dan tweehonderd GVE) is dat 56 procent.

In alle categorieën liggen de cijfers hoger dan in 2016. Pierik noemt de verschillen extreem groot. ‘In Noord-Holland gaan op de kleinere bedrijven vrijwel alle melkkoeien naar buiten. Op de grote bedrijven in Flevoland wordt maar 32 procent van het melkvee geweid.’

CBS publiceert in september gedetailleerde cijfers over weidegang in Nederland.

Klik hier voor de grafieken.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden