Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Landelijke meetactie waterkwaliteit slootjes en beekjes

Iedereen in Nederland kan met ingang van donderdag weer meedoen aan een onderzoek van Natuur & Milieu naar de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes en kleine plassen. Deelnemers ontvangen een meetkit waarmee ze onderzoek kunnen doen bij een watertje in de buurt.

Geïnteresseerden kunnen helpen door onder meer watermonsters van nitraat en fosfaat op te sturen. Ook wordt ze gevraagd om de dieren in en rondom het water zoals insecten, vogels en vissen in kaart te brengen. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu, ASN Bank en tien waterschappen.

Volgens de organisatoren van de meetactie is dit hard nodig. In Nederland monitort de overheid vooral de waterkwaliteit van grote wateren. Over de waterkwaliteit van vennetjes, slootjes en plasjes in de buurt, de haarvaten van het watersysteem in Nederland, is minder bekend omdat dit niet wordt onderzocht, aldus Natuur & Milieu.

Landbouw en medicijnen

Volgens de organisatie zijn de belangrijkste bronnen van watervervuiling mest en gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw. Daarnaast komen er ook via medicijnresten, frituurvet en verfresten via het rioolwater ongewenste stoffen in het milieu komen.

De eerste twee edities van het onderzoek in 2019 en 2020 wezen uit dat het op een groot aantal plekken nog niet goed gaat met de kwaliteit van kleine oppervlaktewateren in Nederland.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden