Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Impact aanscherping nitraatrichtlijn is enorm

Het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft verstrekkende gevolgen. In de maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit stuurt landbouwminister Carola Schouten aan op een duurzaam bouwplan met vanggewassen en verplichte bufferstroken langs watergangen.

‘Het lijkt wel of vanggewas de belangrijkste teelt wordt in Nederland’, verzucht Tineke de Vries, LTO-portefeuillehouder Bodem en water. Het actieprogramma is haar rauw op het dak gevallen. Het streeft volgens haar naar ‘kalenderlandbouw’. ‘Niet het doel maar middelvoorschriften staan centraal om juridische borging en controle mogelijk te maken.’

Bezwaren heeft De Vries onder meer tegen de verplichting om eens in de drie teelten een vanggewas te zaaien. Voor 1 oktober moet het vanggewas in de grond zitten, al komen hier waarschijnlijk wel uitzonderingen op. ‘Dit heeft grote impact op de teelt van suikerbieten, aardappelen en groenten en de hele keten die daarachter zit. Die doorrekening is helemaal niet gemaakt.’

Volgens De Vries lijkt er ook niet te zijn nagedacht over verschuiving van teelten. ‘Uien en bollen op zand in plaats van bieten is niet het handigst, met het oog op uitspoeling.’

Een ander heet hangijzer in de voorstellen zijn de bufferzones die boeren moeten gaan aanhouden langs kwetsbare wateren. De breedte van deze stroken kan oplopen tot 5 meter. Die grond telt ook niet langer mee voor de plaatsingsruimte van mest. Hier schermt het ministerie met vergoedingen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, maar details ontbreken nog. De economische gevolgen van de maatregelen worden momenteel onderzocht.

Schouten stuurde het conceptvoorstel voor de nieuwe nitraatrichtlijn deze week naar de Tweede Kamer. Het actieprogramma dient ook als basis voor de nieuwe derogatieaanvraag in Brussel. Dat de publieksconsultatie pas deze week is gestart, stoort De Vries. Met voorstellen die LTO Nederland heeft aangedragen, zoals een meer bedrijfsspecifieke aanpak, is niks gedaan.

‘De samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers wordt door de nieuwe maatregelen nog moeilijker. Ik vraag me ook af waar het kringloopverhaal van Schouten hierin is gebleven’, zegt De Vries.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden