Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Handelaar Kees Remijn: ‘Deze boerderijkaasprijs is hard nodig’

Alle noteringen voor kaas van de boerderij zijn 15 cent gestegen, dat is 35 cent meer dan vorig jaar oktober. Dat heeft de noteringscommissie vastgesteld.

Voor eerste kwaliteit boerderijkaas van 16 kilo ligt de notering (adviesprijs) voor oktober op 5,30 euro per kilo. Dat was een jaar eerder in dezelfde maand nog 4,95 euro per kilo en in 2019 lag deze notering op 4,55 euro per kilo. ‘De hele zuivelmarkt zit momenteel in de plus’, zegt voorzitter Theo Dekker van de Bond van Boerderijzuivelbereiders (BBZ). ‘Op de spotmarkt liggen de prijzen boven de 45 cent per liter.’

Een belangrijke oorzaak is een gebrek aan melk, er is meer vraag dan aanbod. Vloeibare producten zijn al langere tijd duur en inmiddels is de kaasprijs verder opgelopen. De noteringscommissie ziet dat dit ook gevolgen heeft voor de prijs die zuivelfabrieken uitbetalen.

Dat de melkprijs is gestegen, vindt Kees Remijn als kaashandelaar en lid van de noteringscommissie voor kaas van de boerderij gunstig. ‘Melkveehouders hebben daardoor minder drang om extra melk te verkazen. Doen ze dat wel, dan is er meer aanbod van kaas en staat de prijs onder druk.’

Positief

In de zomermaanden liep de handel in kaas van de boerderij wat stroever, zoals meestal in die periode. Maar inmiddels is de afzet weer op een behoorlijk peil. Er is veel aanvoer en vrijwel alle kaas wordt ook weer vlot verkocht. De kaas gaat vooral jong weg. De voorraad oude kaas is erg klein en krijgt ook geen kans om te groeien.

Volgens de noteringscommissie heeft Vakbeurs Foodspecialiteiten een positief impuls gegeven aan de kaasmarkt. Die beurs vond eind september in het Utrechtse Houten plaats. Daar toonden kaashandelaren hun assortiment. De handelaren hebben veel vertrouwen in de markt voor de komende maanden.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden