Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Aangenomen Wet dieren staat nu al ter discussie

In de Tweede Kamer is nu al discussie over hoe invulling moet worden gegeven aan een amendement van de Partij voor de Dieren in de Wet dieren. Deze wet regelt dat dieren niet langer worden aangepast aan het huisvestingssysteem.

De wet is vorige week in de Eerste Kamer als hamerstuk behandeld en daarmee door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen.

Door het amendement is de wet gewijzigd. Volgens Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren betekent dat onder meer dat eenden voortaan moeten kunnen zwemmen en konijnen moeten kunnen graven. Wat de impact van het amendement precies is, is nog onduidelijk. Ook het onthoornen van geiten en kalveren en het couperen van varkensstaarten staan daarmee per 2023 ter discussie.

Ouwehand vroeg tijdens het vragenuurtje van de Tweede Kamer opheldering aan demissionair landbouwminister Carola Schouten, naar aanleiding van het artikel ‘Schouten vraagt advies Wet dieren’ dat vorige week in Nieuwe Oogst stond. De fractievoorzitter was bang dat het kabinet het amendement mogelijk toch niet wil uitvoeren, omdat het onuitvoerbaar zou zijn. Schouten had het ontraden, omdat het erg open is en de impact mogelijk groot.

De landbouwminister laat de juridische en andere consequenties van het amendement onderzoeken. Zo wordt onder meer gekeken hoe dit zich verhoudt tot internationale en Europese wetgeving. Ze merkt op dat het amendement niet alleen over landbouwhuisdieren gaat, maar ook over gezelschapsdieren.

Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging wil weten of dit bijvoorbeeld kan betekenen dat het houden van slechts één hond in de toekomst niet meer mogelijk is, omdat honden van nature in een roedel leven. ‘En mag een koe in de toekomst nog wel worden gemolken? Want in de natuur drinkt een kalfje de melk op. Er zijn volgens mij fracties die met dit amendement hebben meegestemd die volgens mij geen idee hebben waarvoor ze hebben gestemd’, stelt Van der Plas.

Gevolgen amendement

Schouten wil nog geen uitsluitsel geven over de gevolgen, maar wijst de Kamer er wel op dat de Tweede Kamer zelf verantwoordelijk is voor het aannemen van de wet, inclusief het amendement. Bovendien wijst ze het VVD-Tweede Kamerlid Thom van Campen erop dat de VVD-fractie in de Eerste Kamer niet de moeite had genomen de wet inhoudelijk te behandelen, maar het als hamerstuk had afgedaan.

De landbouwminister zal voor de zomer de Tweede Kamer op de hoogte stellen van de juridische analyse van het amendement. ‘Ik sluit niet uit dat we hier in de Kamer nog een keer een inhoudelijk debat gaan voeren over wat je verstaat onder het natuurlijk gedrag van dieren. Ik denk dat er partijen zijn die dit amendement hebben gesteund die daar net iets anders instaan dan mevrouw Ouwehand.’

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden