Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst | 4,3 miljoen voor verbetering waterkwaliteit agrarisch gebied Zuid-Holland

Voor de komende zes jaar is ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor boeren en tuinders in Zuid-Holland die maatregelen treffen om de waterkwaliteit op hun land en in de sloot te verbeteren. Bestuurders van vijf waterschappen en provincie Zuid-Holland ondertekenden hiervoor onlangs een overeenkomst.

Agrariërs voeren op hun eigen percelen maatregelen uit die helpen om de kwaliteit van het water en de biodiversiteit in en rond sloten te verbeteren. Het gaat om maatregelen die rekening houden met het leven in de sloot, zoals het baggeren met de baggerpomp, het ecologisch schonen van de sloten en het onderhouden van natuurvriendelijk oevers. Ook voor maatregelen die bijdragen aan het opvangen en vasthouden van water is geld beschikbaar.

‘Waterschappen juichen alle initiatieven toe die helpen om de waterkwaliteit te verbeteren’, geeft hoogheemraad Waldo von Faber van Hoogheemraadschap van Rijnland aan. ‘We ondersteunen agrariërs en stellen geld beschikbaar voor maatregelen die zij treffen op hun eigen grond. Door deze samenwerking komen we weer een stuk dichterbij onze doelstellingen voor schoon water in Zuid-Holland.’

Het grootste deel van het beschikbare geld (65 procent) komt van de Europese Unie. Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard nemen samen de overige 35 procent voor hun rekening.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden