Skip to content

Artikel Melkvee.nl: Zuivelmarkt heeft de wind in de rug

„De stemming op de zuivelmarkt is al een hele tijd positief”, aldus Klaas Johan Osinga, beleidsadviseur internationale zaken bij LTO Nederland. „De basisprijzen voor zuivel liggen op een hoog niveau.”

„Dat is deels te verklaren doordat steeds meer landen langzaam uit de lockdown komen, deels doordat de melkproductie in landen als Nederland, Duitsland en Frankrijk achterblijft bij andere jaren. En deels doordat de olieprijs flink is gestegen, waardoor met name de olieproducerende landen over meer ‘cash’ beschikken voor het aankopen van zuivelproducten. De relatief dure euro heeft daarentegen een afremmend effect op de zuivelexport.”

Voorschot melkprijs

„De voorschot melkprijs ligt op dit moment rond de 38 cent, het hoogste niveau in zeven jaar. Of we daarmee kunnen concluderen dat de zuivelmarkt volledig hersteld is, is moeilijk te zeggen, aldus Osinga. „Vorig jaar januari was de stemming op de zuivelmarkt erg optimistisch. De verwachting is dat de melkprijs, zonder de komst van Covid-19, 5 cent hoger zou zijn uitgevallen, dus op 38 tot 39 cent per kilo. Daar zitten we op dit moment nog niet aan. Komen we eind dit jaar uit de economische crisis en slagen we erin Covid-19 onder controle te krijgen, dan blijven de vooruitzichten voor de korte termijn goed.

Wereldmarkt

In Europa zijn we inmiddels over de piek heen, maar Nieuw-Zeeland komt pas vanaf september weer volop in melkproductie en dan begint een nieuwe fase in de melkprijscyclus . De eerste voorspellingen voor de melkprijs in N-Zeeland, afgegeven door Fonterra, zijn hoog. De hoeveelheid melk die daadwerkelijk geproduceerd gaat worden, is sterk afhankelijk van het weer. Een hoge productie kan de wereldmarkt in evenwicht brengen, maar ook leiden tot een overschot aan melk. Of dat gebeurt en wanneer dat gebeurt is moeilijk te voorspellen”, aldus Osinga. „In Amerika hebben de boeren heel veel staatssteun ontvangen en is nog meer geld gereserveerd. Wat dit op termijn voor de wereldmarkt en de melkprijs betekent blijft moeilijk te voorspellen.”

Actuele zuivelnoteringen

De Nederlandse zuivelnoteringen plusten afgelopen weken flink. Alle zuivelcomponenten liggen momenteel goed in de markt. Deze week doet de zuivelmarkt het iets rustiger aan. ZuivelNL noteert 3 euro hoger voor boter (415 euro per 100 kilo) en ook weipoeder telt er 1 euro bij op. Alle melkpoeders blijven stabiel.

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden