skip to Main Content

Artikel Melkvee.nl: Veel ‘boeren’-belangstelling voor de teelt van kruidenrijk grasland

In september riepen LTO Nederland en Urgenda boeren op 1001 hectare kruidenrijk grasland te zaaien in 2021. Aan deze oproep werd massaal gehoor gegeven, inmiddels is ervoor 818 hectare kruidenrijk grasland besteld, door boeren die hier tot op heden nog geen ervaring mee hebben.

Ado Bloemendal van Pure Graze begeleidt de boeren bij de teelt. „Het is belangrijk dat boeren over de juiste informatie beschikken. Van kruidenrijk grasland is meer droge stof te halen dan van ‘gewoon’ weidegras, maar dat vraagt wel om ander graslandmanagement”, legt Bloemendal uit. Telers krijgen de helft van de aanschafwaarde van het zaad terug en kunnen deelnemen aan een gratis webinar of een SuperClass op locatie. Door boeren te stimuleren contact op te nemen bij vragen of problemen hoopt Bloemendal zoveel mogelijk boeren te laten zien wat de meerwaarde van kruidenrijk grasland kan zijn voor zowel de boer als zijn omgeving.

Betrokkenheid burgers valt tegen

Waar de boeren massaal reageerden op de oproep om kruidenrijk grasland te zaaien, bleef het aantal donaties van burgers ver achter. Urgenda ziet zich dan ook genoodzaakt de inschrijving voor boeren tijdelijk stil te zetten. De laatste maanden van het jaar willen zij proberen alsnog het benodigde geld via crowdfunding bij elkaar te krijgen. Het streven is de inschrijving voor boeren in januari weer te kunnen openen, zodat de gewenste 1001 hectaren kruidenrijk grasland in het voorjaar daadwerkelijk kunnen worden gezaaid.

Sponsoring

„Onze eerst doel van 1001 hectare moeten we halen, dat hebben we beloofd. Maar we willen door naar 2.000 of 3.000 hectare, want het werkt gewoon”, licht Hanneke van Ormondt van Urgenda toe. „Kruidenrijk grasland is beter voor de bodem en vergroot de biodiversiteit. De klavers in het mengsel maken het gebruik van kunstmest overbodig en dat heeft direct effect op de uitstoot van CO2.” Wilco Brouwer de Koning van LTO Nederland laat weten dat LTO zich samen met Urgenda in wil zetten, om behalve burgers ook grote maatschappelijk betrokken partijen aan het project te binden. „We merken dat de meeste ngo’s nog weinig ervaring hebben met dit soort projecten, het vraagt tijd om met deze partijen tot een samenwerking te komen.” „Samen met deze partijen hopen we het areaal kruidenrijk grasland uit te breiden naar 3.000 tot 5.000 hectare,” zegt Van Ormondt.

Burgers die de actie willen ondersteunen kunnen zich aanmelden op 1001ha.nl.

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden