Skip to content

Artikel Melkvee.nl: Vakbond schrikt van ‘onteigenen boeren’

Ronduit geschrokken: dat is de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) van de correspondentie tussen het ministerie van LNV en Landsadvocaat Pels Rijcken over het intrekken van boerenvergunningen vanwege de stikstofcrisis. POV had alle correspondentie via een WOB-procedure opgevraagd.

‘In september kwamen berichten naar buiten dat de Landsadvocaat zou adviseren de boerenvergunningen in te trekken’, aldus POV over het opvragen alle correspondentie met het ministerie van LNV. Dat gebeurde via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). ‘De berichten leidden tot veel ophef en ongerustheid, waarna deze werden genuanceerd door partijen.’ POV wilde weten wat er werkelijk gaande was. ‘En welke opdracht de minister van landbouw had gegeven aan de Landsadvocaat.’

Piekbelasters

De stukken werden onlangs afgeleverd bij de POV, zo meldt de belangenvereniging. POV bevestigt geschrokken te zijn van de inhoud. ‘Uit de stukken blijkt dat de Landsadvocaat een pleidooi houdt voor het intrekken van de vergunning van zogenaamde piekbelasters. Er staat: Met name bij grote piekbelasters in en direct rondom Natura 2000-gebieden is intrekking op grond van artikel 5.4, 2e lid van de Wet Natuurbescherming zeker mogelijk en juridisch houdbaar. Met intrekking kan snel een effectief resultaat worden bereikt (minder depositie).’

Effectieve verlaging

‘Volgens de Landsadvocaat is een snelle en effectieve verlaging van de depositie door middel van het intrekken van vergunningen evident noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de Vogel- en Habitatrichtlijn’, concludeert POV.

Veel niet openbaar

Veruit de meeste correspondentie tussen ministerie LNV en Landsadvocaat is volgens POV niet openbaar gemaakt. POV wil dat deze stukken ook in de openbaarheid komen en bereidt verdere juridische stappen voor.

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden