Ga naar hoofdinhoud

Artikel Melkvee.nl: Ruim kwart melkveehouders actief met agrarisch natuurbeheer

Van de ruim 16.000 melkveebedrijven in Nederland zijn er 4.500 actief met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dat is ruim 28 procent van het totaal. Volgens het CBS neemt de belangstelling toe.

Het centraal bureau voor de statistiek baseert zich hierbij op de jaarlijkse Landbouwtelling. In totaal doet 16 procent van alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland aan een vorm van agrarisch natuurbeheer; 8.200 bedrijven bij elkaar.

Het CBS monitort de deelname eens in de vier jaar. In 2016 waren er nog 5.300 boeren en tuinders actief met natuurbeheer, waarvan 4.200 ‘graasdierbedrijven’, waaronder dus bedrijven vallen met rundvee, schapen en paarden. Destijds werd er niet apart gekeken naar melkveebedrijven. „Maar vier jaar later zijn er dus 6.000 graasdierbedrijven mee bezig, waarvan 4.500 melkveehouders”, zegt landbouwspecialist Cor Pierik van het CBS. „Je kunt dus concluderen dat de belangstelling toeneemt.”

Grotere boeren

Opmerkelijk is ook dat het agrarisch natuurbeheer niet voorbehouden is aan kleinschalige ondernemers, zoals wel wordt gedacht. Volgens het CBS heeft 63 procent van de deelnemers meer dan 50 hectare grond. „Bij grotere boeren die iets ruimer in hun grond zitten, is een deel van het areaal grasland in beheer doen met maaien na 15 juni ook populair”, weet Pierik. „Het levert structuurrijk gras op dat ze vaak goed kunnen inpassen in het rantsoen.” Daarnaast levert uitgesteld maaibeheer in een ANLB-contract ook circa duizend euro per hectare op.

Overigens hanteert de vereniging Boerennatuur andere cijfers. Die komen op ruim 11.000 deelnemers aan agrarisch natuurbeheer. Maar daar zitten volgens Pierik ook particulieren en bedrijven bij die niet onder de Landbouwtelling vallen, zoals hobbyboeren.

Klik hier voor de grafiek.

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden