Skip to content

Artikel Melkvee.nl: Natuurlijk middel dringt gebruik antibiotica terug

„We zijn onze kennis over het inzetten van natuurlijke middelen om dieren gezond te houden in de afgelopen jaren verloren”, stelt Gerdien Kleijer van het Platform Natuurlijke Veehouderij. „En dat is jammer, want de natuur zit vol interessante stoffen die de diergezondheid bevorderen.” Voor biologische melkveehouders is er een zogenaamde Groene Lijst ontwikkeld, met daarop de natuurlijke middelen die door SKAL zijn toegelaten in de biologische melkveehouderij.

Natuurlijke middelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het antibioticagebruik, „en dat is nodig om resistentie te voorkomen”, legt Kleijer uit. Ze werkte verschillende jaren als dierenarts en stuitte regelmatig op problemen waarbij de medicijnen geen oplossing boden, maar de inzet van kruiden goede resultaten liet zien. Gerdine Kaptijn, projectleider bij Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, geeft eveneens aan dat er veel winst te behalen is met het preventief inzetten van natuurlijke middelen. Maar dat twijfel over de werking van middelen, het ontbreken van kennis en de complexe wetgeving boeren weerhoudt van de inzet van deze middelen. Beide organisaties werkten samen met Wageningen Food Safety Research, Skal Biocontrole en een drietal gespecialiseerde dierenartsenpraktijken aan het opstellen van een ‘Groene Lijst’ van natuurlijke middelen. Hierop kunnen veehouders en dierenartsen in één oogopslag zien welke natuurlijke middelen zijn toegestaan in de biologische veehouderij en waarvoor het kan worden ingezet.

Complex

De wetgeving rondom natuurlijke middelen is complex. Voor biologische veehouders komt daar de biologische wetgeving nog bij, die eigen aanvullende eisen stelt. Vervolgens is het aan de veehouder zelf om te beoordelen of een middel wel of niet is toegestaan. „Het toepassen van niet toegestane middelen kan leiden tot een aantekening van Skal en daarmee de biologische certificering van het bedrijf in gevaar brengen.”, licht Kaptijn toe. „Kruidenmiddelen vormen vaak geen probleem, omdat dit natuurproducten zijn, maar de dragerstoffen wel, daar zijn er maar enkele van toegelaten.”

Groene lijst

„Gangbare boeren hebben veel meer keus in middelen dan hun biologische collega’s”, aldus Kleijer. „Zij kunnen alle middelen uit de stalboekjes gebruiken, aangevuld met de middelen die tussentijds op de markt zijn gekomen. Voor biologische veehouders is nu een Groene Lijst opgesteld waarop de meeste natuurlijke middelen staan, die gebruikt worden in de biologische veehouderij. De Groene Lijst bevindt zich op dit moment in een afrondende fase. De verwachting is dat de lijst eind juni beschikbaar is.

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden