Skip to content

Artikel Kontakt: Waterschap Rivierenland organiseert bijeenkomst over bocht Giessen-Oudekerk

GIESSENBURG • Op woensdagavond 13 oktober organiseert het waterschap een bijeenkomst over het project ‘de bocht Giessen-Oudekerk’. Op sommige plaatsen is het te krap waardoor lokaal de doorvoer van water verbeterd moet worden. De bijeenkomst wordt gehouden in De Til te Giessenburg en start om 19.30 uur. Bewoners worden geïnformeerd over de kansrijke alternatieven om het knelpunt in de bocht Giessen-Oudekerk op te lossen en welk alternatief de voorkeur heeft.

In 2025 verwacht het waterschap de bouw te starten van een nieuw boezemgemaal in Hardinxveld. Om het water bij het nieuwe gemaal te krijgen zal ook een nieuw kanaal aangelegd worden tussen de Giessen en de Beneden Merwede. Dit betekent dat het water in de Giessen in de toekomst niet meer naar het oosten, maar de andere kant op richting Hardinxveld afgevoerd gaat worden.

De Giessen moet deze hoeveelheid water vanuit het achterliggende gebied aan kunnen. Dit is overal het geval, behalve in de bocht bij Giessen-Oudekerk. Gezien de hoeveelheid bebouwing aan weerszijden van de Giessen, is verbreding geen reële mogelijkheid. Het waterschap heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het knelpunt op te lossen. In februari en juni 2020 zijn hierover al onlinebijeenkomsten georganiseerd.

Het project de bocht Giessen-Oudekerk is een van de deelprojecten binnen het Gebiedsprogramma A5H. Het gebiedsprogramma heeft als doel om een robuust en toekomstbestendig watersysteem te realiseren aan de hand van een visie voor 2050. Aanleiding hiervoor zijn kades die niet meer voldoen, boezempeilen die steeds moelijker beheersbaar zijn, de gevolgen van klimaatverandering en de bodemdaling in dit gebied. Door aanpassingen binnen het watersysteem kunnen deze problemen worden aangepakt. Voor meer informatie: www.wsrl.nl/a5h.

Bron: het Kontakt/Beeld: Cees van der Wal

Back To Top
Lid worden