Skip to content

Artikel Kontakt: Waterschap Rivierenland houdt controle op onderhoud sloten

REGIO • Vanaf 1 november start Waterschap Rivierenland met de controle (schouw) van het onderhoud van de schouwsloten in het rivierengebied.

Het onderhoud van deze sloten ligt bij de eigenaren van percelen die grenzen aan deze sloten. Schone, diepe sloten zijn nodig voor een goede doorstroom van het water en een goede waterkwaliteit.

Eigenaren van gronden langs de te controleren sloten moeten de sloot en de aanwezige duikers vrijhouden van een teveel aan planten, vuil en andere materialen die de vrije doorstroming van het water tegengaan. Het doorstroomprofiel van het water moet vrij zijn. Dit controleert het waterschap elk jaar vanaf 1 november tijdens de schouw.

Het onderhoud moet vóór 1 november uitgevoerd zijn. Bij het onderhoud moet de eigenaar rekening houden met de beschermde planten en dieren in de sloot. Meer informatie en een filmpje over de schouw zijn te vinden op www.wsrl.nl/schouw-watergangen.

Voor een bewoonbaar rivierengebied werkt Waterschap Rivierenland voortdurend aan sterke dijken. Daarnaast zorgen we met stuwen en gemalen voor een goede doorstroom van het water. Ook zuiveren we het rioolwater en letten we erop dat het oppervlaktewater niet vervuild raakt. Zo kunnen de inwoners van het rivierengebied veilig leven en werken in hun mooie, maar kwetsbare leefomgeving.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden