skip to Main Content

Artikel Kontakt: Waterschap onderzoekt invloed gefaseerd beheer rivierdijken op bijenbestand

REGIO • Waterschap Rivierenland volgt vanaf dit jaar vijf jaar lang de bijen op veertig plekken. Het waterschap onderzoekt wat de invloed van gefaseerd beheer is op de bijen op rivierdijken.

Nederland kent zo’n 370 inheemse soorten wilde bijen. Deze bijen vormen een goede graadmeter om de veranderingen in biodiversiteit in kaart te brengen. Zo kan het waterschap zien of het aangepast beheer van de dijken tot meer biodiversiteit leidt.

Meer dan 20 soorten gaan al jaren sterk achteruit. En staan op de Rode Lijst. Op de Rode Lijst staan flink wat soorten die in Nederland vaak op rivierdijken voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn de wikkebij en de knautiabij. “We zagen in ons onderzoek gelukkig nog veel zeldzamere soorten, zoals de driedoornige metselbij, de boshommel, de Texelse zandbij en de knautiawespbij”, stellen de onderzoekers van het waterschap in een nieuwsbericht. “Dit zijn onverwachte vondsten die hoop geven voor de toekomst.”

De vraag is of gefaseerd beheer eraan bijdraagt dat de soorten die op de Rode Lijst staan in aantal groeien. Dit zal de komende jaren blijken. “Hopelijk gaan een paar zeldzame soorten tot de vaste dijkbewoners horen”, zeggen de onderzoekers.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden