Skip to content

Artikel Kontakt | SWEK en SIMAV: ‘Gebruik historische poldermolens in het watersysteem’

KINDERDIJK • Stichting Instandhouding Molens Alblasserwaard Vijfheerenlanden (SIMAV) en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) bieden volgende week een plan aan om historische poldermolens een structurele rol te geven in het hedendaagse watersysteem van de Alblasserwaard.

Aanleiding voor het initiatief van SIMAV en SWEK zijn de hoogwaterstanden van afgelopen januari. Enkele poldermolens hebben toen de gemalen van het waterschap Rivierenland ondersteund bij het wegpompen van het overtollige water. Structurele afspraken over het inzetten van de historische poldermolens als noodgemaal en reserve capaciteit zijn er nog niet. Hier willen SIMAV en SWEK verandering in brengen.

Er zijn verschillende redenen om afspraken te maken over de structurele inzet van de historische poldermolens in het huidige watermanagement systeem. Er is milieuwinst en energiebesparing te behalen. Historische poldermolens draaien gratis op de wind. Per kuub water dat door deze molens wordt verplaatst, wordt energie en CO2 bespaard.

Piekbelasting tijdens hoogwater (clusterbuien) kan met inzet van de historische poldermolens beter worden opgevangen. Daarnaast worden de risico’s bij uitval van de elektrische gemalen van het waterschap verminderd.

En er ligt een kans om met de inzet van de oude poldermolens het werk van het waterschap beter zichtbaar te maken.

Reden genoeg voor SIMAV en SWEK om met de provincie en het waterschap afspraken te willen maken over een structurele rol van de molens in het huidige watermanagementsysteem.

Op zaterdag 4 maart 2023 zullen Peter-Jan van Steenbergen (directeur-bestuurder SWEK) en Jan Nederveen (voorzitter SIMAV) een plan aanbieden aan gedeputeerde Meindert Stolk (provincie Zuid-Holland) en heemraad Esther Groenenberg (Waterschap Rivierenland) om de historische poldermolens weer een rol te geven in het huidige watermanagementsysteem van de Alblasserwaard.

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden