Skip to content

Artikel Kontakt: Subsidies mogelijk voor recreatie, toerisme, cultuur en landschap in Molenlanden

MOLENLANDEN • Het subsidiefonds van de gemeente Molenlanden voor Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap is nog steeds beschikbaar. Inwoners, ondernemers en organisaties met initiatieven kunnen nog tot vrijdag 1 april 2022 subsidie aanvragen om hun vernieuwende plannen en ideeën te realiseren.

In januari dit jaar reikte wethouder Arco Bikker al vier subsidiecheques uit. En in 2021 ontvingen in totaal acht initiatiefnemers subsidie. Eén van de initiatieven die eerder subsidie ontving is het ‘Toeristisch Informatiepunt Nieuwpoort’ van Stichting Stadsboerderij Vredebest.

Wilma Brand-Maaijen, bestuurslid Stichting Stadsboerderij Vredebest: “Dankzij de ontvangen subsidie en de inzet van heel veel vrijwilligers kunnen we per 15 april aanstaande een toeristisch informatie punt (TIP) openen in de voormalige woonkamer van Stadsboerderij Vredebest, zodat we de bezoekers van Nieuwpoort én de regio op een prachtige locatie kunnen ontvangen en adviseren om hun bezoek onvergetelijk te maken!”

Andere voorbeelden van projecten die subsidie kregen zijn: ‘Molenlanden, Muziek en de Oude Hollandse Waterlinie’ van Muziekvereniging Kunst na Arbeid en ‘Wandelen door en rond Arkel’ van de Historische Vereniging Arkel en Rietveld.

Criteria
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de ideeën aan een aantal criteria voldoen. Het project moet bijvoorbeeld bijdragen aan de ontwikkeling van recreatie, toerisme, cultuur en landschap in de gemeente en/of regio. Verder vindt de gemeente het van belang dat er goede nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en dat het project zelfstandig verder kan na de subsidie.

Er kan maximaal € 7500 worden aangevraagd bij het subsidiefonds waarbij wordt gezorgd voor 50% cofinanciering. Initiatiefnemers kunnen op twee momenten in het jaar een aanvraag indienen: Vóór 1 april of vóór 1 september 2022.

Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op www.molenlanden.nl/recreatie-en-toerisme

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden