Ga naar hoofdinhoud

Artikel Kontakt: Regionale voedselavond in Ottoland over ‘Gezondheid in drievoud’

OTTOLAND • De Werkgroep Duurzame Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (WAV) organiseert op dinsdag 10 mei een regionale voedselavond in Ottoland over het thema ‘Gezondheid in drievoud’.

Ons voedselsysteem moet drievoudig gezond worden. Het draagt bij aan de huidige crises rond klimaat, biodiversiteit en chronische welvaartsziekten en bovendien aan de vertrouwenscrisis bij de boeren. Die crises moeten we niet apart, maar in combinatie aanpakken onder de noemer ‘Gezondheid in Drievoud’. Dat stelt de Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RICLV) in haar rapport ‘Gezondheid in Drievoud – Naar een gezond voedselsysteem voor planeet, consument en boer’.

Regionaal beleid
Wouter van der Weijden en Jaap Seidell, beiden lid van de Raad, komen dinsdag 10 mei om 20:00 uur naar de Bossekamp in Ottoland om met geïnteresseerde mensen uit de regio in gesprek te gaan. Wouter van der Weijden, oud-directeur Centrum van Landbouw en Milieu, leidt het thema in met een accent op de noodzaak te werken aan een ander regionaal landbouw- en voedselbeleid. Prof. Jaap Seidell, Vakgroep Voeding en Gezondheid VU Amsterdam, gaat vooral in op de mogelijkheden hoe zo’n regionaal landbouw- en voedselbeleid op te zetten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Herman Wijffels, lid van de Raad, vertelt: “We bepleiten dat gezondheid het organiserende principe wordt voor de transitie van de landbouw en het hele voedselsysteem. Het principe kan worden gebruikt door de overheid, het bedrijfsleven, de zorgsector en maatschappelijke organisaties en biedt ook een basis voor samenwerking”.

Meer samenhang nodig
Volgens de Raad worden de genoemde crises nog te vaak los van elkaar benaderd door verschillende departementen, belangenorganisaties en onderzoeksinstellingen. “Er is veel meer samenhang en samenwerking nodig”, zegt voorzitter Edith Lammerts van Bueren van de Raad. “Maar dat moet niet louter top-down of via het klassieke poldermodel, want er is meer inbreng uit de samenleving nodig. Wij denken aan een Burgerberaad Landbouw en Voedsel, waarin gesprekken plaatsvinden tussen boeren, burgers, bedrijven, supermarkten, mensen uit de gezondheidssector, NGO’s en andere betrokkenen. Dat kan het best op regionaal niveau, maar kan ook landelijk. Daar zullen het rijk en provincies middelen voor vrij moeten maken.”

De Raad doet een reeks aanbevelingen aan de hoofdrolspelers in het voedselsysteem. Aan de overheid wordt geadviseerd om heffingen in te voeren op toegevoegde suiker en zout en op rood vlees, maar groenten en fruit goedkoper te maken. En: verbied alle kindermarketing, ook op sociale media, voor ongezond en niet-duurzaam voedsel. En ga weer ruimtelijk ordenen om de stikstofproblemen voor natuurgebieden op te lossen.

RIDLV
De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) is een interdisciplinaire en onafhankelijke denktank. Leden zijn: Peter Blom, Alex Datema, Willem Ferwerda, Johan Garssen, Machteld Huber, Theo Jetten (secretaris), Helen Kranstauber, Edith Lammerts van Bueren (voorzitter), Ludwig Lauwers, Jaap Seidell, Jan Staman, Wouter van der Weijden en Herman Wijffels.

WAV
De Werkgroep Duurzame Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (WAV) is de moederorganisatie van Den Hâneker en reeds bijna veertig jaar in de regio actief om duurzame landbouw te bewerkstelligen. Jaarlijks organiseert zij rond 16 oktober Wereldvoedseldag, een regionale voedselbijeenkomst. Door de corona beperkingen is het nu op een later tijdstip.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden