Skip to content

Artikel Kontakt | Ondernemersavond in Molenlanden over toekomstbestendig ondernemen

MOLENLANDEN • Ondernemers in Molenlanden kunnen op woensdagavond 11 oktober met elkaar en met de gemeente in gesprek over het toekomstbestendig maken van bedrijven en bedrijventerreinen. De gemeente organiseert een ondernemersavond over dit onderwerp in de Til in Giessenburg.

“De economie van Molenlanden is sterk, bedrijven en bedrijventerreinen staan er over het algemeen goed voor”, aldus de gemeente. “Tegelijkertijd komen er diverse ontwikkelingen op ons gebied èn op onze ondernemers af zoals de energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en een tekort aan personeel.”

Bedrijven hebben daarnaast al langere tijd behoefte aan ruimte voor bijvoorbeeld uitbreiding en parkeren. “Met elkaar willen en moeten we veel maar de ruimte is beperkt. Dit vraagt om slimme en gezamenlijke oplossingen, zodat wat sterk is ook sterk kan blijven.”

Goede afstemming
Wethouder Piet Vat: “Bedrijven in onze gemeente hebben al langere tijd behoefte aan ruimte voor uitbreiding en parkeren. Maar ook ontwikkelingen zoals woningbouw, aanpassingen in de openbare ruimte als gevolg van klimaatverandering en noodzakelijke verbeteringen qua natuurontwikkeling en landbouw vragen om ruimte. Er komt dus veel op onze ondernemers af. Gezien de beperkte ruimte, vraagt dit om goede afstemming om keuzes te kunnen maken met elkaar. Gelukkig zijn er veel kansen. Molenlandse ondernemers staan namelijk open voor een goed gesprek en denken daarbij aan het brede belang van de gemeenschap. Ook is er door de goede onderlinge samenwerking altijd bereidheid samen op te trekken en elkaar te helpen. Ik kijk uit naar de ondernemersavond van 11 oktober om met elkaar in gesprek te gaan over een toekomstbestendige lokale economie.”

Kennis en ervaring
Tijdens de ondernemersavond deelt een aantal sprekers hun kennis en ervaring in een panelgesprek. Ook is er een ronde met inhoudelijke werksessies waarin ondernemers mee kunnen denken over energie, verduurzaming, toekomstbestendig ondernemen en collectiviteit.

Er is volop gelegenheid voor ondernemers om hun mening en zorgen te delen. De gemeente neemt dit mee in het Beleidskader Bedrijvigheid dat de gemeente op dit moment opstelt. Hierin beschrijft de gemeente haar beleidskaders over mogelijke uitbreiding en het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen en solitair gevestigde bedrijven in Molenlanden.

Meer informatie over de ondernemersavond en het aanmeldformulier is te vinden op de website www.molenlanden.nl/molenlanden-onderneemt.

Bron: het Kontakt/ Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden