Skip to content

Artikel Kontakt: Ondernemers in Kinderdijk missen toeristen

KINDERDIJK • Ondernemers in Kinderdijk lopen veel klanten mis door de maatregelen om de toeristische drukte in het dorp terug te dringen. Het Molenlandse gemeentebestuur erkent het probleem, maar ziet geen reden om het beleid aan te passen.

Dat melden burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Zij zien wel kansen en mogelijkheden in een intensievere samenwerking tussen de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en de ondernemers.

‘Door slimmer samen te werken met elkaar en met de SWEK moet het mogelijk zijn dat de ondernemers in het dorp blijven profiteren van de bezoekers die naar het werelderfgoed komen.’

Experimenteren
Deze zomer wil de gemeente in overleg met bewoners en de eigenaren van de bedrijven experimenteren om hier handen en voeten aan te geven. ‘We zijn nog in overleg met de exploitant op op de camperparkeerplaats aan de westrand en op de parkeerplaats in Alblasserdam aandacht aan De Klok te besteden.’

Met name horecagelegenheid De Klok laat weten geraakt te worden door het huidige beleid. Eigenaar Arnold Boulonois schrijft in een brief aan de gemeente: ‘Het doel van de plannen was dat er voor iedereen een win-winsituatie zou zijn. Helaas, we dwalen steeds verder af van dit principe. Dorp in de luwte = horeca in de luwte.’

Pendelbusjes
Gertjan Stam van Bakkerij Stam herkent zich in dit beeld: ‘Ook wij zien nagenoeg geen toerist meer in onze winkel. De pendelbusjes met bezoekers rijden onze winkel gewoon voorbij (mogen niet stoppen bij de bakker…), dus ik kan eigenlijk ook geen win-winsituatie zien. Eerder een verlies aan onze kant en een winsituatie aan de andere kant met opbrengsten van de pendelbusjes.’

Verplaatsen
Op de langere termijn kijkt het gemeentebestuur naar mogelijkheden om De Klok naar het entreegebied van de Kinderdijkse molens te verplaatsen. Burgemeester en wethouders geven aan er veel vertrouwen in te hebben dat dit gaat lukken.

‘Het proces bevindt zich op dit moment in een fase waar in goed overleg tussen alle betrokkenen de belangrijkste keuzes worden gemaakt.’

Vroegst
Tegelijkertijd realiseren ze zich dat dit niet binnen enkele maanden geregeld zal zijn. ‘Op zijn vroegst pas over twee tot drie jaar zullen de eerste concrete aanpassingen in het gebied zichtbaar worden, ervan uitgaande dat de plannen met betrekking tot het entreegebied worden goedgekeurd.’

Om afsluitend te concluderen: ‘Al met al hebben wij groot begrip voor de ongerustheid die in het dorp en met name bij de exploitant van De Klok leeft als het gaat over de toekomst van deze horecagelegenheid. Wij zien echter geen reden om het ingezette beleid met betrekking tot het visitorsmanagement en vergunningparkeren te wijzigen. Wel blijven wij met de exploitant in gesprek welke mogelijkheden er zijn om de nadelige effecten te verzachten.’

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden