Ga naar hoofdinhoud

Artikel Kontakt: Gedeputeerde Jeannette Baljeu: ‘Zorgen boeren zijn ook onze zorgen’

 

REGIO • De stikstofkaart is niet leidend voor, wel de opdracht om de stikstofuitstoot met twee kiloton terug te dringen. Dat stelt gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Daarbij wil de provinciale overheid nadrukkelijk ook de vermindering van de uitstoot die de afgelopen jaren al is behaald, meetellen. Dat stelt gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD), die stikstof in haar portefeuille heeft. “Wij zijn hierover in discussie met de landelijke overheid. Zij gaan uit van een nulmeting in 2018. Daarna hebben veel boeren al een omslag gemaakt. Wij willen daar rekening mee houden en zijn al bezig om uit te rekenen om hoeveel stikstof het gaat. Wat al gedaan is, mag geen verloren inzet zijn.”

Zeker zo belangrijk: de percentages zoals die zijn ingetekend op de door minister Christianne van der Wal gelanceerde stikstokkaart vormen niet de richtlijn voor de provincie. Gedeputeerde Baljeu heeft de onrust die de kaart in de agrarische sector heeft veroorzaakt uiteraard ook opgemerkt.

“De percentages hebben ons verrast. Het is jammer dat het zo’n eigen leven is gaan leiden, ondanks de toelichting dat het een indicatie is. De kaart is ongelukkig; wij gaan wat daarop staat niet één op één uitvoeren. Aan de andere kant zijn we blij met de duidelijkheid dat we al provincie twee kiloton stikstof minder uit moeten gaan stoten.”

Uitgangspunt
Niet één op één houdt wat betreft Jeannette Baljeu in dat het uitgangspunt is om per gebied en zelfs per boer te kijken wat nodig is om de twee kiloton reductie te halen. “Dit betekent niet dat er geen generieke maatregelen nodig zijn die voor iedereen gelden, bijvoorbeeld in de vorm van een stalnorm waar iedere veehouder in Zuid-Holland aan moet voldoen. Maar dan dient daar wel een financiële regeling tegenover te staan.”

Daarmee stipt ze meteen een pijnpunt aan. In een reactie op de landelijke stikstofplannen liet de gedeputeerde eerder weten niet voldoende instrumenten te hebben gekregen om de opdracht uit te voeren.

“We willen meer duidelijkheid over rijksmaatregelen en dan vooral over de financieringsmogelijkheden. Er zijn wel miljarden hiervoor gereserveerd, maar die zijn nog niet in gebruiksklare regelingen ondergebracht. Dat zou het voor ons veel makkelijker maken om het gesprek aan te gaan met de boeren. Dan kun je zeggen: het is noodzakelijk om uw bedrijf te verplaatsen, maar daar staat dit bedrag tegenover. We verwachten dat de overheid hier kort na de zomer mee zal komen.”

Innovaties
Daarnaast vindt zij dat ook technische innovaties en andere werkwijzen meegenomen moeten worden. “Mijn beeld is dat dat kan. Alleen moeten we wel aan kunnen tonen wat de daadwerkelijke opbrengst is. De systemen en werkwijzen moeten een certificering krijgen. Lukt dat niet, dan wordt het heel lastig. Voorop staat: de inzet van het beleid is niet het terugdringen van het aantal koeien in de stal, maar het reduceren van de uitstoot van stikstof.”

De provincies hebben een jaar de tijd om een plan te presenteren om de gestelde doelen te halen. Op nul beginnen, dat hoeft in Zuid-Holland volgens de gedeputeerde niet. “We waren in met name in regio’s met stikstofgevoelige natuurgebieden het gesprek al aangegaan met de boeren.”

“In Molenlanden en de Krimpenerwaard vallen de natuurgebieden niet in die categorie, maar in de Krimpenerwaard loopt al veel langer een proces om natuurbeheer en landbouw samen te brengen. De overleggen vinden daar dus al plaats en we gaan stikstof daarbij meenemen. In Molenlanden staat in augustus een overleg met de boeren ingepland.”

Onzekerheid
Voor de goede orde: er liggen over een jaar alleen plannen liggen om de stikstofuitstoot fors terug te dringen. Het zorgt ervoor dat de onzekerheid voor de agrarische sector blijft. Dat onderkent Baljeu. “Voor de boeren is dit heel moeilijk. De zorgen die zij hebben zijn ook onze zorgen.”

“Of een jaar genoeg is om de benodigde plannen te maken? Ik heb er vertrouwen in dat we dat gaan redden, zeker omdat de gesprekken met agrariërs bij stikstofgevoelige natuurgebieden al langer lopen. We hoeven dan nog niet te weten wat er exact op ieder erf dient te gebeuren. Het belangrijkste is dat we aan kunnen geven hoe we twee kiloton stikstofreductie kunnen realiseren.”

Bron: Het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden