Skip to content

Artikel Kontakt: Fotowedstrijd ‘Water, wind, wolken’ in Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

REGIO • Een jaar lang foto’s maken over de thema’s water, wind en wolken in het mooie gebied van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dat is de uitdaging van één van de afrondingsfasen van Denkend aan Holland.

Het is een project over het landschap van dit gebied, waarin Den Hâneker, Museum De Koperen Knop, Werelderfgoed Kinderdijk en Museum Het Voorhuis samenwerken.

Het project Denkend aan Holland gaat over het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, dat van alle kanten wordt bedreigd. Het veenweidelandschap vol boerderijen en koeien, loopt gevaar door oprukkende nieuwbouw van woningen, groeiende bedrijventerreinen en stoppende boerenbedrijven. “Daarom moeten we het in zijn huidige vorm nog meer gaan waarderen”, menen de organisatoren. “We moeten het landschap gaan zien, proeven, voelen en beleven. Dat gaan we onder meer doen met de foto’s van deze fotowedstrijd.”

Iedereen kan meedoen door tussen nu en 1 september 2022 een of meer foto’s van het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te maken. Dat mag van alles zijn; als het thema water, wind en/of wolken maar in de foto’s te herkennen is. De foto’s moeten van goede kwaliteit zijn; minstens 300 dpi, liefst hoger en graag liggend formaat.

Stuur de foto’s als bijlage (per stuk) bij een email naar publiciteit@koperenknop.nl. Een afgedrukte foto (minimaal formaat A5) afgeven bij of toesturen naar Museum De Koperen Knop (Binnendams 6, 3373 AD, Hardinxveld-Giessendam) mag ook. Noteer naam en adresgegevens (inclusief telefoonnummer en emailadres) op de achterzijde.

Alle inzendingen die uiterlijk op 1 september 2022 zijn ontvangen dingen mee naar een prijs. Een deskundige vakjury zal de foto’s beoordelen en vijf geldprijzen toekennen van elk 100 euro. De foto’s zullen zoveel mogelijk worden gebruikt in exposities in de herfst van 2022 in Museum De Koperen Knop, Museum Het Voorhuis en het Werelderfgoed Kinderdijk. Daarnaast worden ze voor publiciteit rond het gehele project gebruikt.

Een selectie van de foto’s komt bovendien in aanmerking voor een publiekprijs. Alle ingestuurde foto’s worden eigendom van Museum De Koperen Knop en Den Hâneker.

Deze fotowedstrijd is onderdeel van het project Denkend aan Holland van de Natuur- en Land-schapsvereniging Den Hâneker en wordt financieel gesteund door Groen Verbindt (Gebiedsdeal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) en de Gemeente Molenlanden. In het kader van dit project vinden er de komende maanden nog meer activiteiten plaats.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aak Overweel

Back To Top
Lid worden