Skip to content

Artikel Kontakt: Fors minder muskusratten langs de grote rivieren

REGIO • Het aantal muskusratten blijft dalen, ook langs de grote rivieren tussen de Duitse grens en de zee, het werkgebied van Muskusrattenbeheer Rivierenland. Het bevestigt opnieuw dat het de waterschappen lukt om de populatie terug te dringen.

De waterschappen vangen minder muskusratten, omdat er steeds minder zijn. In Nederland waren in 2021 nog maar 44.995 vangsten. Het aantal daalt al jaren, dankzij de inzet en aanpak door de waterschappen. Ook bij Muskusrattenbeheer Rivierenland, dat werkt in vier waterschappen langs de grote rivieren tussen grens en zee, zet de daling stevig door. In dit gebied waren vorig jaar 4.830 vangsten; dat zijn er 1900 minder dan in 2020, een daling van ruim 28 procent.

Risico voor dijken en natuur
Muskusratten zijn knaagdieren van zo’n anderhalve kilo. Van oorsprong komen ze niet voor in Nederland. Het dier heeft bij ons geen natuurlijke vijanden. Muskusratten en beverratten zijn schadelijk voor dijken en de biodiversiteit. Ze maken bijvoorbeeld holen en gangen in dijken en ze verstoren natuurlijke leefgebieden. De waterschappen hebben bijna 400 gespecialiseerde muskus- en beverratbestrijders in dienst. Zonder hun inzet zou de populatie snel toenemen.

Slimme vallen en DNA
Muskusrattenbeheer Rivierenland ontwikkelt nieuwe technieken, samen met partners in wetenschap en in het veld. Zo vangen slimme vallen, uitgerust met beeldherkenning, alleen muskus- en beverratten. Dit voorkomt bijvangst van andere dieren. Met environmental DNA-technieken (eDNA) vinden we DNA-sporen van de dieren in watermonsters. Dat bepaalt of er muskusratten of beverratten in het gebied zijn, en zo ja, waar ze zich bevinden. Deze innovaties staan centraal in het Europese project Life MICA, waarin we grensoverschrijdend samenwerken.

Beverratten uit Duitsland
De vangsten van beverratten concentreert zich in het grensgebied. Bij beverratten is het de waterschappen al gelukt om ze terug te dringen tot de landsgrens. Zo voorkomen we dat ze zich over heel Nederland verspreiden. Voor een brede bufferzone vangen we ook direct over de grens richting Borken en Kleve. In 2021 werden in Duitsland 180 beverratten gevangen en 244 in Nederland.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden