Skip to content

Artikel Kontakt: Elco en Janneke Brinkman bezoeken Mooi Rood in de Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • In de afgelopen dagen waren Janneke Brinkman-Salentijn en haar man Elco Brinkman op bezoek in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. Dit ter gelegenheid van de expositie Mooi Rood, waarvan de botanisch kunstenaar en illustrator Janneke één van de bijna 30 gastconservatoren is.

Elco Brinkman is onder meer bekend als de zoon van de vroegere burgemeester Brinkman van Hardinxveld-Giessendam. Elco kreeg bekendheid in de landelijke politiek. Zijn echtgenote Janneke is al vele jaren een bekend botanisch kunstenaar en een van de bekendste illustratoren van Nederland. Op de expositie is een aantal van haar aquarellen te zien. Natuurlijk heeft zij bij haar inrichting de nadruk gelegd op de kleur rood.

Elco Brinkman heeft in 1989 als demissionair minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Museum De Koperen Knop officieel als museum geopend. Hij deed dit met de woorden ‘Zorg samen voor de samenleving’. Woorden die het museum ter harte heeft genomen en die nu al 32 jaar borg staan voor een zeer succesvolle samenwerking op het gebied van cultuur en cultuurhistorie.

Dat het gaat om een steeds terugkerend succes blijkt wel uit het feit dat direct in 2022 wordt gestart met een grootscheepse restauratie van een gedeelte van het voorhuis van het museum. De achterwand van de haardschouw vertoont steeds meer slijtageplekken. Een deskundig bedrijf, Van Sabben Oud Nederlandse Tegelwerken uit Oud-Beijerland, gaat hier verandering in brengen. Dit gebeurt in opdracht van de Stichting Eigenaren van De Koperen Knop, een groep zakenlieden, die met trots het museum om niet aan de regionale samenleving beschikbaar stelt.

Het museum aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam is – zonder corona regels – open op dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.  Voor informatie: www.koperenknop.nl.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden