Skip to content

Artikel Kontakt: Eerste plantdag Slingelandse Plassen op zaterdag 18 december

GOUDRIAAN • Begin deze week zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het aanplanten van het Polderbos, een onderdeel van de Slingelandse Plassen. Er zijn plantgaten gegraven voor bomen en struiken. De klus is geklaard door een ploeg participatiemedewerkers van Profila Zorggroep uit Dordrecht. Zij hebben zich geheel belangeloos ingezet om het werk te klaren.

Het echte werk komt nog. Op zaterdag 18 december gaat een groep vrijwilligers van het Polderbos en de Slingelandse Plassen aan de slag om de 40 bomen en 200 struiken daadwerkelijk te poten. Iedereen die het leuk vindt om mee te helpen is die zaterdag van harte welkom bij de Slingelandse Plassen. Het Polderbos is te vinden in het midden van het gebied, op het zogenaamde eiland. ’s Morgens om negen uur begint de plantdag. Wie iets later wil komen is natuurlijk ook van harte welkom. Vergeet niet een eigen spa mee te nemen. Aanmelden kan bij Piet Witzier uit Goudriaan via piet.witzier@hotmail.com.

In het Polderbos werken diverse mensen nauw samen om een voedsel- en herinneringsbos te realiseren, in combinatie met een centrum voor natuur- en milieueducatie. Liefde voor natuur en landschap, en het versterken van de biodiversiteit in de eigen omgeving zijn de drijfveren van de initiatiefnemers.

Het Polderbos maakt deel uit van het Slingelandse Plassen. Vorige maand is de gemeenteraad van Molenlanden akkoord gegaan met een voorstel om het beheer en de verdere ontwikkeling over te dragen aan een initiatiefgroep waar diverse verenigingen en particuliere initiatiefnemers zich hebben verenigd. Naast het Polderbos gaat het om visverenigingen de Graafstroom en de Alver, Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard, Wildbeheereenheid Alblasserwaard-Oost, wielersportvereniging Jan van Arckel en Wielercomité Goudriaan/Ottoland. Ook de klankbordgroep Goudriaan zit bij de initiatiefgroep aan tafel als vertegenwoordiging van de inwoners.

Bron: het Kontakt/Beeld: Koos Eichhorn

Back To Top
Lid worden