Ga naar hoofdinhoud

Artikel Kontakt: Deel raad Molenlanden vindt invloed agrariërs te groot bij plan voor aanpassing aan klimaat

MOLENLANDEN • Terwijl donderdagavond 15 juli de media berichtten over buiten hun oevers getreden rivieren en ontruimde dorpen, spraken de raadsleden van Molenlanden over aanpassing aan het veranderende klimaat. De positie van de agrariërs in de gemeente bleek een heikel punt. 

Drie politieke partijen in Molenlanden vinden dat agrariërs een te exclusieve behandeling krijgen in de Lokale AdaptatieStrategie klimaat en bodemdaling (LAS). Zij kruisten daarover de degens met de wethouder en de andere fracties.

Belangen niet gelijk
Doe Mee, Progressief Molenlanden (PM) en VVD dienden een amendement (wijzigingsvoorstel) in waarin zij stellen dat de belangen op het gebied van bodemdaling niet voor iedereen gelijk zijn. De partijen vinden daarom dat alle groepen, dus ook andere bedrijven en inwoners, op dezelfde manier bij de afwegingen betrokken moeten worden als agrariërs.

Grondwaterpeil
In de LAS formuleert het college negentien doelen om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Over met name het grondwaterpeil, dat van invloed is op de bodemdaling, wil het college met agrariërs in gesprek. Mario de Lijster (Doe Mee) zei naar aanleiding van het amendement: “De landbouwsector is een heel belangrijke sector in ons gebied. Zonder de landbouwsector gaan we de doelen niet halen. We moeten die sector vanzelfsprekend steunen bij de veranderingen die zie moeten doorvoeren.”

Draagvlak
Toch heeft Doe Mee een punt van kritiek: “Maar het gaat ons net iets te ver om een gezonde landbouwsector in de LAS als doel te stellen en exclusief met die sector de juiste balans te zoeken wat betreft functie en peil, juist omdat het peil voor zoveel anderen ook van belang is, net als de bodemdaling. Als een deel van de samenleving de balans tussen functie, leefbaarheid en peil bepaalt en het andere deel de gevolgen moet ondergaan, dan heeft dat gevolgen voor het draagvlak van de hele adaptatie. Zeker als duidelijk is dat de belangen niet altijd gelijk lopen.”

Start discussie
CDA’er Jan Arie Koorevaar (zelf agrariër) en zijn fractiegenoten zien het anders. “Dit amendement steunen we niet. In de notitie worden verschillende doelgroepen genoemd. Ook bodemdaling rond kernen en gebouwen wordt benoemd. Het is logisch dat als je een verandering vanuit de landbouw wilt bewerkstelligen, dat je vanuit de landbouw de discussie start. Dat is effectiever.”

Landbouw uitdagen
Wethouder Teunis Jaco Slob stelde dat de landbouw ‘van prominent belang’ is voor Molenlanden. “We verschaffen de landbouw geen exclusiviteit, nee, we zetten ze in hun kracht en hun verantwoordelijkheid. Daarom wil ik dit amendement ontraden, want we gaan ze juist uitdagen om mee te denken om met elkaar de juiste stappen te zetten voor onze samenleving.”

Tekst aanpassen
Bert Moret was niet overtuigd. “We moeten proberen grote delen van de inwoners mee te krijgen. Als agrariërs expliciet benoemd worden, kan de inwoner zich afvragen: waarom zou je die groep zo benoemen?” Na de tegenwerping van de wethouder dat het niet om exclusiviteit gaat maar om effectiviteit zei Moret: “Misschien moet u de tekst toch wat aanpassen. Nu kun je het heel anders lezen.” De wethouder hield vol: “Ik denk dat we het goed hebben verwoord in de tekst.”

Effectiever
Koorevaar stelde dat hij ‘veel waardering’ heeft voor de woorden van de wethouder. “De doelen rond bodemdaling zijn niet exclusief voor de landbouw, het staat ook genoemd bij de andere doelen. Zou het niet veel effectiever zijn dat je het gesprek aangaat over die verandering met die club?”

475 boerengezinnen
De SGP begrijpt de gedachtegang en behoefte van de indieners van het amendement, aldus Jan Lock. “Maar we moeten nuchter zijn: dit doel gaat over bodemdaling. Molenlanden telt 475 boerengezinnen, gaf de heer De Lijster aan, tegenover 17.500 andere gezinnen; dat is 3 procent van onze bevolking. Door ons te focussen op die 3 procent kunnen we 95 procent van de bodem in onze gemeente effectief aanpakken. Laten we bij die groep beginnen. En van daaruit ook de anderen betrekken. Dat vraagt minder van het gemeentelijk apparaat en de tijdsvolgorde is effectiever en efficiënter. Daarom zijn wij tegen dit amendement.”

Kloof
De indieners waren niet overtuigd. Verschoor: “Ik vind de woorden van de wethouder teleurstellend. Ik denk dat ons amendement bijzonder verbindend is op een thema dat iedereen raakt. We constateren dat er een kloof komt tussen de agrarische sector en de burgerij.” Moret: “Als je eerst met alle boeren gaat praten, dan komt er iets uit. Dan denken de andere inwoners: het is al bekokstoofd en wij zijn het hier niet mee eens. Dan krijg je een soort patstelling.”

Financiering
Een amendement van vijf van de zes fracties (alleen Doe Mee was geen mede-indiener) over de financiering van de LAS werd unaniem aangenomen. Dit amendement stelt dat de financiële consequenties moeten worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, waarbij de omvang van de deze consequenties in overeenstemming moet zijn met de financiële draagkracht van de gemeente. Ook mag er geen sprake zijn van financiële consequenties die het karakter van een open eindfinanciering dragen.

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden