Skip to content

Artikel Kontakt | College Molenlanden wil meer ruimte voor kleine windturbines

MOLENLANDEN • Burgemeester en wethouders van Molenlanden willen kleine windturbines met een maximale ashoogte van 15 meter voortaan toestaan bij zowel bedrijven als woningen aan ruilverkavelingswegen. Voorheen mochten alleen bedrijven in de ruilverkaveling deze turbines plaatsen.

Ook in lintbebouwing wil het college dergelijke windturbines voortaan toestaan. Uitgangspunt is dat lintbebouwing buiten bestaand stads- en dorpsgebied (bsd) ligt. Meestal is het bsd hetzelfde als de bebouwde kom. Op bedrijventerreinen wordt er eveneens meer mogelijk, zolang het binnen het bsd is en de turbine niet hoger is dan 45 meter (ashoogte).

Dorpsmolens
Een vierde verandering betreft zogenaamde dorpsmolens. Als de raadsleden met het voorstel instemmen zijn deze straks onder voorwaarden toegestaan. Voorwaarden zijn onder andere: de initiatiefnemer is een lokale energiecoöperatie, situering is buiten de woongebieden én binnen bsd en de maximale ashoogte is 25 meter.

Beleid provincie
Het voorstel van het college staat op de raadsagenda van dinsdag 18 april. Om wijzigingen in beleid van de provincie tijdig te kunnen verwerken is een evaluatie na een jaar noodzakelijk, meldt het college. De provincie is momenteel bezig met de uitvoering van een onderzoek naar de mogelijkheden om voor kleinschalige windturbines in het buitengebied een grotere ashoogte dan 15 meter toe te staan.

Bebouwde kom
In een toelichting op het collegevoorstel vertelt wethouder Jan Lock: “Het beleid in de voormalige gemeente Molenwaard was dat een kleine turbine aan een ruilverkavelingslint mocht tot een ashoogte van 15 meter en dan alleen bij een agrarisch bedrijf. Aan een gewoon lint mocht het niet. Giessenlanden had geen beleid. Van de provincie mag je binnen het bsd molens met een ashoogte tot 45 meter neerzetten. Tijdens de participatieavond is gezegd: we willen niet zomaar molens van 45 meter binnen de bebouwde kom.”

Bedrijventerreinen
Het voorstel maakt onderscheid tussen de woonwijken en bedrijventerreinen binnen het bsd. “Bedrijventerreinen willen eigenlijk allemaal windenergie. Op bedrijventerreinen binnen het bsd willen we turbines tot een ashoogte van 45 meter toestaan. Verder mogen de molens binnen het bsd maximaal 25 meter ashoogte hebben. Alle normen voor onder andere geluidsoverlast en afstand tot bewoning passen we gewoon toe.”

Netcongestie
Een belangrijke rol speelt de energietransitie. Die stimuleert het opwekken van hernieuwbare energie, maar op diverse plekken dreigt netcongestie. “Vooral bedrijven hebben daar last van. Wat we nu met bedrijven aftasten: wek zelf zoveel mogelijk energie op. Wat je lokaal kunt opwekken en gebruiken hoeft niet via het net. Bedrijven willen naast zon ook wind en een lokale energiehub, dus samen een transformator neerzetten. Alleen voor wat ze tekort komen en over houden hebben ze dan het net nodig. Een volgende stap is bekijken of ze ook energie kunnen opslaan.”

Twee miljoen
In Molenlanden en Gorinchem, gemeenten die samenwerken aan de regionale energietransitie, wordt 80 procent van alle verbruikte energie gebruikt door bedrijven. Zelf opwekken is al snel lucratief voor ondernemers. Lock: “In de Alblasserwaard zitten bedrijven die nu 2 miljoen méér aan hun energieleverancier moeten betalen.”

Bron: het Kontakt/Beeld: Anne Marie Hoekstra

Back To Top
Lid worden