Skip to content

Artikel Kontakt: Aandacht voor duurzame boerderijen bij Boerderij & Erf

REGIO • Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden is actief aan de slag met duurzaamheid, want aandacht voor en werken aan het klimaat geldt ook voor de eigenaren/bewoners van oudere boerderijen.

Het project De Duurzame Boerderij geeft eigenaren daarbij handvatten voor het nemen van energiebesparende maatregelen. En niet alleen voor boerderijen, ook voor andere landschappelijke panden, woonhuizen en monumenten.

Op basis van het klimaatakkoord wordt de komende tijd van iedereen verwacht dat er maatregelen worden genomen om de gestelde klimaateisen te kunnen halen. In nieuwbouwhuizen is dat meestal niet zo moeilijk. Maar bij oudere bestaande panden, zonder kruipruimte of spouwmuren, is vaak een specifieke aanpak nodig, vooral als ze van voor de Tweede Wereldoorlog stammen.

Oudere panden zijn vaak tochtig, soms slecht te verwarmen, vochtig en hebben meestal nog meer ongemakken, zoals een hoge energierekening. Maar gelukkig kan iedereen maatregelen nemen om in de toekomst minder energie te gebruiken of in elk geval alleen maar verantwoorde energie.

Duurzame boerderijenroute
Steeds meer huizenbezitters hebben zich de afgelopen tijd bezig gehouden met het zuinig omgaan met energie. Het is goed om de hierbij opgedane ervaring te gaan delen. Op 30 oktober en 6 november krijgt iedereen die plannen heeft om het klimaat van zijn boerderij te gaan verbeteren de kans om tijdens de duurzame boerderij- en monumentenroute met anderen in gesprek te komen of te gaan kijken bij boerderijen waar al de nodige maatregelen zijn genomen.

Een aantal boerderijeigenaren uit het werkgebied van Boerderij & Erf AKV (de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden) stellen hun panden open voor bezichtiging. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Op de website www.boerderijenerf.nl is binnenkort uitgebreide informatie te vinden en vanaf 11 oktober kan men zich aanmelden voor een bezoek aan boerderijen.

Niet geheel toevallig zijn er op die dagen ook routes langs andere verduurzaamde huizen mogelijk, tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Zo worden de krachten gebundeld en kan iedereen een keuze maken uit de bezoekmogelijkheden. Op de website www.duurzamehuizenroute.nl vindt men daarover meer informatie. Er wordt hierbij samengewerkt met de drie gemeenten Krimpenerwaard, Molenlanden en Vijfheerenlanden en met Het Nieuwe Wonen en de Nationale Duurzame Huizenroute.

Bron: het Kontakt/Beeld: Boerderij & Erf

Back To Top
Lid worden