Skip to content

Artikel Jong Leren Eten.nl: Zuid-Holland maakt aanbod voedseleducatie inzichtelijk met regionale overzichtskaarten

Met meer dan 3,7 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 20% jonger is dan 18 jaar, is voedseleducatie in de provincie Zuid-Holland een enorme opgave. Om dat overzichtelijk te maken werken JLE-makelaars Chantal van der Zijl en Manja van der Plasse veel met de zogenaamde ‘menukaarten’. Dat zijn digitale overzichten met daarop het overzicht van het regionale en landelijke aanbod rond voedseleducatie. In de gemeente Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn en de Alblasserwaard is het aanbod overzichtelijk gemaakt. Wat is de meerwaarde hiervan voor scholen? 

In hun werk als Jong Leren Eten makelaars voor Zuid-Holland, leggen Manja van der Plasse en Chantal van der Zijl het meeste accent op de regionale menukaarten. Daarmee bieden zij scholen een digitaal overzicht van het regionale en landelijke aanbod aan voedseleducatie. Chantal:” Met onze menukaarten zorgen we dat scholen zelf zicht hebben op wat er allemaal aan voedseleducatie in hun buurt is, maar ook dat Gezonde School-adviseurs de handvatten hebben om het ‘groene’ aanbod, op het gebied van duurzaamheid en milieu, aan scholen te laten zien. Tegelijkertijd proberen we in te haken op het kennis- en ervaringsniveau en de specifieke vragen van alle mensen met wie we om de tafel zitten om zo eventuele beren op de weg te elimineren. Met het uitrollen van de menukaarten hebben we echt de sleutel gevonden om ons werk goed op te bouwen. Daardoor zijn de aanbiedende partijen ook meer met elkaar gaan samenwerken.’

De uiteindelijke ambitie is om in de hele provincie te werken met de menukaarten. Voor scholen die in een regio zitten waar nog geen menukaart voor beschikbaar is, adviseren Chantal en Manja om contact te leggen met een plaatselijk NME-centrum.

Zuid-Holland in cijfers

  • 1152 basisscholen
  • 350 middelbare scholen
  • 189.000 kinderen die in 2019 gebruik maakten van formele kinderopvang KDV en/of BSO bij een kindcentrum.
Bron: www.10000scholen.nl

Regio Alblasserwaard (Zuid-Holland Zuid)

De regio Alblasserwaard Zuid-Holland Zuid is een bijzondere regio. Er vallen 10 gemeenten onder, verdeeld in de drie subregio’s te onderscheiden, namelijk de Drechtsteden, Hoeksche Waard en Alblasserwaard. Debbie Albers-van der Linden en Jill Picauly, beiden werkzaam bij de GGD ZHZ, zijn aan de slag gegaan met de menukaarten. In de menukaarten komen voedsel- natuur en milieueducatie samen, met een focus op de gemeente Molenlanden.

Inzichtelijker en eenvoudiger voor scholen

Jill: “Voeding, natuur en milieu hebben grote raakvlakken. Het is heel effectief om in te zetten op herkomst van voeding en zo de voedselvaardigheden te vergroten. En beleving helpt daar enorm bij. Scholen kunnen ondersteuning krijgen voor gezondheidsbevorderende activiteiten, bijvoorbeeld vanuit JLE en de Gezonde School. Maar er zit best een behoorlijke overlap in ons werkveld. Voor scholen is het dan handig om te weten wat ze met subsidies kunnen doen en waar ze dat in de gemeente kunnen inzetten. Het aanbod aan activiteiten en subsidies duizelt hen vaak. Onze samenwerking maakt het eenvoudiger voor scholen. We brengen alles samen in één overzicht. En, niet onbelangrijk, het aanbod is zo lokaal mogelijk, zodat de subsidies ook lokaal worden ingezet.”

“Het is heel effectief om als school in te zetten op herkomst van voeding en zo de voedselvaardigheden te vergroten. En beleving helpt daar enorm bij. De menukaart geeft de lokale mogelijkheden overzichtelijk weer.”

Centraal overzicht met activiteiten rond voedseleducatie

Debbie: “Omdat gemak voor de scholen voorop staat, zijn we gaan kijken naar hoe we de menukaart het beste kunnen ontsluiten. Binnen de gemeente Molenlanden bestond al een digitaal overzicht van het cultuur- en sportaanbod. Daar hebben wij nu gezondheid als thema aan toegevoegd. Scholen kunnen inloggen op dit systeem; één centraal punt waar alle activiteiten terug te vinden zijn. Maar natuurlijk gaan we, zodra het weer kan, de menukaarten ook persoonlijk presenteren aan de schooldirecties. Want een persoonlijke benadering werkt uiteindelijk toch het beste.”

Klik hier om de Gezonde School menukaart Voeding, Natuur en Milieu gemeente Molenlanden in te zien.

Bron: jonglereneten.nl

 
Back To Top
Lid worden