Skip to content

Artikel BoerenBusiness: Schouten: Boer kan straks kringlooplandbouw meten

Landbouwminister Carola Schouten wil dat agrarisch ondernemers op termijn de progressie naar kringlooplandbouw op hun bedrijf kunnen meten. Daartoe laat ze een collectief aan kennispartners een set met zogeheten indicatoren ontwikkelen, waarmee boeren aan de slag kunnen om hun bedrijf in te richten naar de principes van kringlooplandbouw. Het ministerie noemt dit ‘toekomstbestendig’.

Dit schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. De demissionaire bewindsvrouw presenteerde in september 2018 haar visie voor de Nederlandse land- en tuinbouw, waarin kringlooplandbouw centraal stond. Vanmorgen (1 juni 2021) deelde minister Schouten een tweede resultaten overzicht met de Kamer over hoe deze visie vorm moet krijgen.

In het overzicht staat het verdienvermogen bij duurzaam ondernemen centraal, aldus de minister. “Voor ondernemers die de omslag willen maken naar een vorm van landbouw die meerdere generaties houdbaar is, telt uiteindelijk de vraag of en hoe zij dit in bedrijfseconomisch opzicht voor elkaar krijgen”. Ook geeft de minister aan dat er al grote stappen gezet zijn in de omslag naar kringlooplandbouw. “Het is echter een proces van jaren en daarom is het van belang om de lange termijn in het oog te houden en samen met de sector, overige partijen uit de voedselketen en de overheid vast te houden aan de ingezette koers.”

Focus in beleidsdocument op doel, niet op het hoe
Om ondernemers in de sector een duidelijker beeld te geven van waar zij naar toe moeten werken wil de minister een ‘basisset’ van kritische prestatie indicatoren (kpi’s) invoeren. Hiermee benadrukt zij dat het doel uiteindelijk belangrijk is en niet de manier waarop dit wordt gerealiseerd. LNV geeft daarbij aan dat agrarisch ondernemers hun bedrijf zelf het beste kennen en daardoor beter inzichtelijk hebben hoe zij bepaalde doelen kunnen realiseren.

De kpi’s kunnen aan een ondernemer laten zien in hoeverre zij op koers liggen voor bepaalde doelstellingen op het gebied van klimaat, stikstof, bodemkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn. Ondernemers kunnen op deze manier zelf bepalen op welke gebieden zijn nog betere resultaten moeten realiseren. Bovendien is het voor de overheid dan ook makkelijker om bedrijven te belonen voor de prestaties die zij leveren. Eind 2021 moet er een eerste ‘basisset’ van kpi’s beschikbaar zijn.

Ondersteuning belangrijk
LNV erkent ook dat ondernemers moeten worden ondersteund wanneer zij over willen schakelen naar een stikstofarmere en meer duurzame manier van produceren. Vorig jaar november werd daarvoor een nieuw fonds in het leven geroepen: het Omschakelprogramma duurzame landbouw. Het ministerie wil dit jaar starten met een pilot van €10 miljoen om agrarisch ondernemers te ondersteunen bij duurzame omschakelingen in hun bedrijfsvoering.

Bron: BoerenBusiness/Beeld: Rijksoverheid

Back To Top
Lid worden