Skip to content

Artikel BoerenBusiness: Melkveesector weer onder stikstofplafond

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest was vorig jaar 473,7 miljoen kilo. Dat is bijna 16 miljoen kilo minder dan in 2020 en ruim 6% onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De melkveesector kwam voor de tweede keer onder het plafond sinds afschaffing van het melkquotum in 2015. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De fosfaatuitscheiding bedroeg afgelopen jaar 149 miljoen kilo. Dat is 1,8 miljoen kilo minder dan één jaar eerder en 14% onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat de stikstofuitscheiding onder het plafond van 504,4 miljoen kilo ligt. Sinds 2017 is de stikstofuitscheiding van de veestapel afgenomen met 38 miljoen kilogram.

De grootste bijdrage aan de afname (26 miljoen kilo) komt vanuit de melkveehouderij. Vooral door het houden van minder koeien en jongvee. De melkveesector scheidde vorig jaar 277,7 miljoen kilo stikstof uit, wat 3% minder is dan in 2020. De stikstofuitscheiding van de melkveehouderij is daardoor tot onder het productieplafond van 281,8 miljoen kilo voor deze sector gedaald. Sinds het melkquotum in 2015 is afgeschaft, is dit de tweede keer dat de sector onder het stikstofplafond uitkomt. De fosfaatproductie van de melkveesector ligt met 73,7 miljoen kilo – vrijwel gelijk aan 2020 – ruim onder het plafond van 84,9 miljoen kilo.

Dat er minder stikstof, maar evenveel fosfaat is geproduceerd, komt door de samenstelling van veevoer. Kuilgras dat afgelopen jaar gevoerd is, bestaat voor een gedeelte uit de grasoogst van 2020 en voor een deel uit oogst van 2021. Het stikstofgehalte van 2021 was laag. Het fosforgehalte van het gras was in 2021 juist hoger. Weersomstandigheden zorgden in de periode van 2017 tot 2020 voor relatief hoge stikstofgehalten en lage fosforgehalten van het gras. Daarnaast was er de laatste jaren minder stikstofarm snijmaïs beschikbaar, door krimp van het maïsareaal. Hierdoor nam het aandeel stikstofrijk gras toe.

Minder vlees- en fokvarkens
De stikstof- en fosfaatuitscheiding van varkens en pluimvee hangt vooral samen met het dieraantal. De uitscheiding is door een afname van de dieraantallen de afgelopen vijf jaar verder gedaald. De stikstofuitscheiding van de varkenssector daalde in 2021 met 4 miljoen kilo (4,3%) naar 87,8 miljoen kilo. De fosfaatuitscheiding nam af met 1,6 miljoen kilo tot 35 miljoen kilo. Het aantal vleesvarkens daalde met ruim 3% en het aantal fokvarkens met bijna 6%. De stikstof en fosfaat die varkens produceren liggen sinds 2016 onder de productieplafonds.

Bron: BoerenBusiness

Back To Top
Lid worden