Skip to content

Artikel BoerenBusiness: Kwart melkveebedrijven zonder opvolger

Een kwart van de Nederlandse melkveebedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder heeft geen opvolger. Dat blijkt uit onderzoek van AgriDirect dat dit voorjaar plaatsvond.

Van de 4.200 bedrijven die gegevens met het onderzoeksbureau deelden, gaf 27% aan geen opvolger voor het bedrijf te hebben. Bij 55% van de bedrijven is wel een opvolger in beeld en bij in totaal 32% van het totaal aantal bedrijven is deze opvolger ook al in het bedrijf getreden. Bij 18% van de bedrijven in het onderzoek is nog onbekend of er wel of geen opvolger zal zijn.

Gros van bedrijven wil bedrijf op huidige manier voortzetten
In het onderzoek werd de deelnemende bedrijven ook gevraagd naar plannen voor de toekomst. Het overgrote deel van de melkveehouders met een bedrijfshoofd boven de 55 jaar (68%) geeft aan het bedrijf op de huidige manier voort te willen zetten. Zo’n 14% van de bedrijven wil inzetten op schaalvergroting. Daarnaast wil 4% van de ondervraagden het bedrijf stoppen of afbouwen. De overige deelnemers willen het bedrijf ontwikkelen in een andere bedrijfstak of opteren voor bedrijfsverplaatsing.

Gekeken naar alle melkveebedrijven (niet enkel met bedrijfshoofd ouder dan 55 jaar) blijkt dat er meer uitbreidingsplannen zijn. Van deze groep geeft namelijk aan nog 42% uitbreidingsplannen te hebben en wil 54% het bedrijf voort zetten op de huidige manier.

Bron: BoerenBusiness

Back To Top
Lid worden