Skip to content

Artikel Boerderij: Mogelijk maximum aan melkproductie per hectare

De melkproductie wordt mogelijk aan een maximum per hectare gekoppeld.

Landbouwminister Henk Staghouwer onderzoekt of dat een mogelijkheid is. Hij zal daarover nog voor de zomer uitsluitsel geven.

Staghouwer verdedigt dinsdag in de Eerste Kamer de wijziging van de meststoffenwet om de definitie van melkvee aan te passen en voor het invoeren van afromingsvrije lease van 100 kilo fosfaat per bedrijf.

De minister zegt dat het ook mogelijk is dat het melkveefosfaatplafond (84,9 miljoen kilo) zal worden verlaagd. Dat is een optie die kan voortvloeien uit de gesprekken met de Europese Commissie over het behoud van de derogatie. De afspraken kunnen mogelijk ook effect hebben op andere plafonds.

Omvang rechten beperken

Op dit moment zit de fosfaatproductie in de melkveehouderij niet boven het plafond. Tegelijk zijn er nog wel meer fosfaatrechten dan het plafond. Het streven is om de omvang van het aantal rechten naar beneden te krijgen, zodat het ook theoretisch niet langer mogelijk is dat het plafond wordt overschreden.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden