Skip to content

Artikel Boerderij: Minister verplicht elektrakeuring stallen

Landbouwminister Carola Schouten komt met nieuwe regels voor veehouderijen om stalbranden terug te dringen.

Het ministerie stelt tot doel het aantal dodelijke stalbranden en dodelijke dierlijke slachtoffers, per sector, te halveren in 2026. Schouten wil daarom een norm gaan instellen voor het maximum aantal dieren per brandcompartiment. Hoe hoog deze wordt, gaat het ministerie nog bekijken. Daarnaast gaat de minister samen met het ministerie van Binnenlandse zaken kijken naar de mogelijkheid om een maximumgrens te stellen aan de grootte van brandcompartimenten in nieuw te bouwen, en te verbouwen, stallen.

Visuele keuring stallen

Elektrakeuringen worden verplicht. Vanaf 2023 moeten alle stallen verplicht jaarlijks visueel worden gekeurd. Daarnaast moeten grotere veehouderijen iedere drie jaar verplicht een uitgebreidere, strengere elektra- en zonnestroomkeuring gaan laten doen. Voor kleinere bedrijven wordt dit iedere vijf jaar.

De regels worden strenger voor grotere bedrijven omdat hier het risico op meer slachtoffers bij een brand groter is, aldus Schouten. Grote veebedrijven moeten in de toekomst ook hun technische ruimte compartimenteren, met tenminste zestig minuten brandwerend materiaal, en hierin preventieve branddetectiesystemen installeren, zo is de intentie. Deze regel gaat ook gelden ook voor bestaande stallen. Schouten laat momenteel de financiële gevolgen, uitvoerbaarheid en eventuele ongewenste neveneffecten hiervan (bijvoorbeeld op stalklimaat), onderzoeken. Grote bedrijven moeten vanaf 2024 ook verplicht iemand aanwezig hebben die een veiligheidsmanagementcursus heeft gevolgd

Insteek van de nieuwe maatregelen is om zowel het aantal stalbranden, als het aantal dieren dat hierbij doodgaat terug te dringen. Aanleiding voor de nieuwe regels is het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) eerder dit jaar. De OvV constateerde dat de tot nu toe genomen maatregelen en actieplannen niet het gewenste effect hebben, en dat het aantal stalbranden niet afneemt.

Rol luchtwassers

De OvV benoemde in zijn rapport ook de rol die luchtwassers spelen bij verspreiding van brand. Het ministerie heeft daarom besloten per 1 januari 2022 de luchtwassers voor alle diercategorieën uit te sluiten van fiscaal voordeel via de MIA- en Vamil-regelingen.

De stuurgroep van het Actieplan Brandveilige veestallen heeft zichzelf opgeheven. De groep laat in een brief aan de minister weten de conclusies van de OvV te delen dat hun doorzettingsmacht te beperkt is om daadwerkelijk de punten uit het actieplan te realiseren. In deze groep zaten Brandweer Nederland, Verbond van Verzekeraars, Dierenbescherming en LTO Nederland. De organisaties laten de minister gezamenlijk weten dat dit niet het einde van hun samenwerking is, maar dat ze waar nodig werkgroepen zullen gaan inrichten waar partijen op specifieke acties of thema’s kunnen samenwerken.

De Dierenbescherming toont zich op Twitter verheugd op de aangekondigde maatregelen, en vindt het goed dat de minister na het vernietigende rapport van de OvV “nu eindelijk de handschoen oppakt”. Wakker Dier reageert enthousiast met: ‘Een echte doorbraak die honderdduizenden dieren een gruwelijke dood zal besparen’.

Aandacht voor kosten

LTO Nederland benadrukt in een reactie dat er oog moet zijn voor de praktische implementatie en voor de kosten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verplichting om technische ruimtes brandwerend te maken. LTO zegt de keuze om elektrakeuringen wettelijk vast te leggen te begrijpen maar vindt het onjuist dat de frequentie van de keuring afhangt van de bedrijfsgrootte en niet van het brandrisico. Het Actieplan Brandveilige Stallen van de afgelopen jaren heeft volgens LTO wel degelijk resultaat opgeleverd, maar de organisatie erkent dat er tekortkomingen zijn. Ze benadrukt dat de samenwerking niet ten einde is met de nieuwe opzet.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden