Skip to content

Artikel Boerderij: Koning praat met boeren over impact stikstof en natuur

Met belangstelling luisterde koning Willem-Alexander donderdagmiddag naar de verhalen van verschillende Overijsselse melkveehouders, en de wisselwerking tussen natuur en landbouw op hun bedrijf.

De koning bezocht twee landbouwbedrijven in de Kop van Overijssel. Het bezoek stond in het teken van economisch rendabel boeren enerzijds en natuurherstel en het boeren vlakbij de natuur, in dit geval nationaal park Weerribben-De Wieden, anderzijds.

Het bezoek werd een paar keer uitgesteld vanwege corona, maar het onderwerp is wel urgent, zo gaf de koning zelf aan tijdens het bezoek.

Stikstofmaatregelen

Bij landbouw- en rietteeltbedrijf Slot in Sint Jansklooster (70 stuks melkvee), dat veel aan natuurbeheer doet, vertelde Harm Slot onder meer over de spagaat waarin zij zich als boeren bevinden. Volgens Slot willen boeren best wel maatregelen nemen om de stikstofuitstoot aan te pakken, maar alleen met behoud van een goed inkomen.

Beide melkveebedrijven die koning Willem-Alexander bezocht hebben goede samenwerkingen met natuurorganisaties. Vertegenwoordigers van deze organisaties waren ook aanwezig. Het belang van goede, lokale samenwerkingen stond dan ook centraal, zoals samenwerkingsverband ‘Samen werkt beter’ in Overijssel. Tegelijk ging het ook nadrukkelijk over de actuele stikstofproblematiek, de onzekerheid rondom het overheidsbeleid en de spanningen en zorgen die dit in boerengezinnen met zich meebrengen.

Melkveehoudster Leanne Spans van biologisch melkveebedrijf Weidevol in Zwartsluis, het tweede bedrijf dat de koning bezocht, benoemde de impact die de recente uitspraken over onteigening hebben op haar gezin. De koning kan niet anders dan luisteren, zo geeft hij aan. Hij doet dat met de oren wijd open.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden