Skip to content

Artikel Agraaf: ‘Zuid-Holland moet ganzenschade niet afwentelen op ondernemers’

De provincie Zuid-Holland moet het maatschappelijke probleem van de ganzenschade niet afwentelen op agrarisch ondernemers die daar niks aan kunnen doen. Dat zegt Bas Jan Niemansverdriet, akkerbouwer in Strijensas en themahouder Flora en Fauna van de afdeling Zuid-Holland van LTO Noord.

De provincie Zuid-Holland is bezig met een consultatieronde op het gebied van faunabeheer. Een van de vragen van het provinciebestuur is of het eigen risico bij faunaschade moet worden opgehoogd van 5 naar 20 procent.

Niemansverdriet heeft namens LTO Noord een brief gestuurd naar Provinciale Staten waarin zorgen worden geuit over het provinciale faunabeleid. Vooral ganzen vormen een enorm probleem in de provincie.

„Veel zaken gaan niet goed”, licht Niemansverdriet toe. „Ganzenbeleid is topsport, maar de terreinbeherende organisaties laten te veel steken vallen.” Zo wordt nestbewerking (schudden of in olie drenken van eieren) niet consequent doorgevoerd, stelt hij. Ook zijn er voldoende locaties waar nog niet vliegende kuikens discreet (uit het zicht van recreanten) kunnen worden weggevangen om ze te behandelen met CO2, geeft hij aan. „Maar dat gebeurt gewoon niet.”

Schadebedrag

Als het eigen risico voor agrariërs omhoog gaat, wordt het maatschappelijke probleem afgewenteld op boeren die daar niets aan kunnen doen, stelt hij. „Als boer krijg je weer minder vergoeding. Bovendien zit niemand op papierwerk te wachten. Als je dan ook nog minder vergoeding krijgt, gaan boeren minder schade melden. Daardoor loopt het gemelde schadebedrag steeds verder uit de pas met de daadwerkelijke ganzenschade, waardoor het nog moeilijker wordt om de vergoedingen in stand te houden.”

Ook bij eventuele rechtszaken kan dat problemen op gaan leveren, als er geen harde onderbouwing is van de schadecijfers, volgens Niemansverdriet.

Over het afgelopen jaar werd er in Zuid-Holland bijna 2 miljoen euro uitgekeerd aan faunaschade. In de top vijf van schadedieren staan in deze provincie uitsluitend ganzensoorten.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden