Skip to content

Artikel Agraaf: Waterkwaliteit Krimpenerwaard lijdt nog steeds onder rivierkreeft

In de eerste fase van de proef met grootschalig wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften in de Krimpenerwaard zijn 80.000 kreeften uit het water gevist. Dat is volgens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onvoldoende voor herstel van de waterkwaliteit. De meerjarige proef wordt dan ook dit jaar verlengd met meer vangtuigen die een maand langer worden ingezet.

In 2021 startte het hoogheemraadschap een meerjarige proef om de mogelijkheden, effectiviteit en haalbaarheid te onderzoeken van het intensief wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Deze uitheemse kreeften zijn in de afgelopen jaren sterk in aantal toegenomen, vooral in de Krimpenerwaard, en veroorzaken overlast en schade. De kreeften eten veel kleine waterdieren en verknippen waterplanten die voor zuurstof en helder water zorgen. Ook graven ze gangen en holen in oevers, waardoor oevers verzwakken, afbrokkelen en er meer bagger ontstaat. Dit alles leidt tot achteruitgang van de waterkwaliteit en biodiversiteit en tot extra kosten voor baggeren en het herstellen van oevers.

Flinke uitdaging

Wegvangen is mogelijk een manier om de overlast van rivierkreeften aan te pakken. Om de effectiviteit en haalbaarheid van wegvangen nader te onderzoeken, is het hoogheemraadschap – met een financiële bijdrage van provincie Zuid-Holland – vorig jaar een meerjarig onderzoek gestart. In de eerste praktijktest van juli tot en met oktober 2021 zijn met 600 vangtuigen 80.000 rivierkreeften gevangen. Hiermee is naar schatting de helft van de aanwezige volwassen kreeften weggehaald uit de pilotpolder bij Berkenwoude. Het aantal kreeften nam in de zomer weer toe, doordat jonge kreeften groot werden. Hierdoor is het herstel van de waterkwaliteit nog niet bereikt.

Landelijke aanpak

In 2022 gaat het onderzoek verder. Dit jaar zet het hoogheemraadschap nog meer korven en fuiken in; in totaal 800 in plaats van 600. En de vangperiode wordt dit jaar met een maand verlengd naar 16 weken. Als dit resulteert in een sterke afname van het aantal kreeften, kan mogelijk in het volgend onderzoeksjaar het aantal kreeften laag worden gehouden met een geringe vangstinspanning. De kennis en ervaringen die het hoogheemraadschap opdoet met dit onderzoek moet, samen met de ervaringen van andersoortige onderzoeken elders in Nederland, leiden tot een landelijke aanpak. Op dit moment mogen wettelijk alleen beroepsvissers kreeften wegvangen en verhandelen, dat staat grootschalige bestrijding nu nog in de weg.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden